Gedeelde mobiliteit

Door bewust na te denken over je vervoerswijzen en gebruik te maken van alternatieven voor autobezit worden voertuigen efficiënter ingezet en zijn er minder autoverplaatsingen. Gedeelde mobiliteit, vaak in combinatie met andere vervoersmodi zoals het openbaar vervoer, is hierbij een onmisbare schakel.

Gedeelde mobiliteit heeft nog meer voordelen:

 • efficiënt ruimtegebruik in steden
 • toegankelijkheid van vervoer
 • multimodale en vlottere bereikbaarheid
 • uitgebreide keuze type auto’s en andere vervoersmiddelen
 • lokale tewerkstelling door mobiliteit als dienst aan te bieden
 • een aantrekkelijk en duurzaam imago
 • aanzienlijke gezondheidsvoordelen en minder stress
 • kostenbesparing door minder uren in de file
 • een goede relatie met de buurt
 • een aangenamere en veiligere leefomgeving
 • ...

 

Lees hieronder meer over gedeelde mobiliteit.