86.000 Vlamingen delen wagen

De Green Deal gedeelde mobiliteit loopt eind dit jaar af. Deze Green Deal, die in 2017 ondertekend werd door 106 bedrijven, gemeenten en organisaties (waaronder BBL), leverde al meer dan 600 acties op. De grote doelstelling van de Green Deal was om het aantal autodelers te laten toenemen van 25.000 in 2017 naar 80.000 in 2020. Die doelstelling werd vorig jaar al gehaald, ondertussen zitten we aan 86.000 Vlamingen die een deelwagen gebruiken. Autodelen zit duidelijk in de lift.

Mobiliteit delen bij woningbouwprojecten

Specifieke aandacht ging bij deze Green Deal uit naar het verankeren van deelmobiliteit bij bouwprojecten. Door een deelwagen of een deelfiets te voorzien in de bouwplannen, is de kans veel groter dat de nieuwe bewoners aan het delen gaan.

Dat lijkt de evidentie zelf, maar in de praktijk loopt het voorzien van deelwagens in bouwprojecten vrij stroef. Er zijn allerhande technische, juridische of administratieve drempels. Zo moeten vooraf afspraken ondertekend worden over wie het autodeelsysteem beheert eens het bouwproject is opgeleverd. Ook moet vaak een afwijking gevraagd worden van de parkeernormen van de gemeente. Een steeds terugkerende vraag daarbij is hoeveel parkeerplaatsen één deelwagen kan vervangen. Als er te veel private parkeerplaatsen geschrapt worden, dreigt de parkeerdruk op straat afgewenteld te worden. Als er te weinig private parkeerplaatsen geschrapt worden, bestaat het risico dat iedereen zijn eigen wagen blijft gebruiken en niet overstapt op de voorziene deelwagen. 

Inspiratieboek

Om dit soort problemen bij de horens te vatten, werd binnen de Green Deal een aparte werkgroep opgericht. De input van deze werkgroep werd vertaald in het “Inspiratieboek gedeelde mobiliteit bij woningbouwlocaties”. Het boek biedt concrete oplossingen aan voor de technische, administratieve en juridische knelpunten die kunnen opduiken.

Gedeelde mobiliteit Autodelen.net

Meer over Gedeelde mobiliteit