Duurzaam bouwen en wonen

Duurzaam bouwen staat voor wonen in een wereld die draait op schone, hernieuwbare energie en waarin grondstoffen niet verloren gaan. Vanaf de keuze van de locatie wordt er gestreefd naar een gezonde, betaalbare en comfortabele woning, waarbij er zo weinig mogelijk gebruik gemaakt wordt van - of beslag gelegd wordt op - energie, water, materialen en ruimte. De voordelen zijn enorm. Niet enkel het milieu, ons welzijn en de lokale economie zullen er beter bij varen. Zelf mag je rekenen op een hoger comfort, een gezondere woonst en meer financiële onafhankelijkheid. Bond Beter Leefmilieu helpt je op weg via Ecobouwers

Lees hieronder meer over duurzaam bouwen en wonen.