Renovatiemarkt moet dringend gestut worden door relancebeleid

De situatie in de Vlaamse bouwsector is zorgwekkend. Zelfs de broodnodige energierenovaties bij gezinnen vallen nu stil. Bond Beter Leefmilieu vraagt de Vlaamse Regering om snel werk te maken van een plan met de renovatiesector als speerpunt van het economisch relancebeleid. Dat is immers de beste garantie op economisch herstel en milieuwinst.

Sombere vooruitzichten

Bouwunie schetst bijzonder sombere vooruitzichten voor dit najaar en voor 2021. 15% van de aangesloten bedrijven verwacht dat hun personeelsbestand de komende maanden moet inkrimpen. Eenzelfde onheilspellend geluid bij de Vlaamse Confederatie Bouw: 18% van bedrijven in de renovatiesector geeft aan dat hun orderboek voor minder dan een maand gevuld is. Zelfs een kleine krimp van de werkgelegenheid in deze sector heeft enorme gevolgen. De bouwsector telt 320.000 werknemers. Een daling met enkele procentpunten betekent al snel het verlies van duizenden jobs.

Renovatiesector als economische motor

Elk miljoen euro investeringen in renovaties daarentegen, levert tot 18 jobs op. De renovatiesector kan in Vlaanderen tot 35.000 extra banen betekenen tegen 2040. Een brede coalitie uit bedrijfsleven, middenveld en milieubeweging formuleerde begin juli al een pakket maatregelen om de renovatiesector weer op de rails te krijgen:

1. Een ambitieus financieringspakket

Simpel: maak het financieel interessant om te renoveren. Zorg dat er voldoende middelen zijn voor de bouw en renovatie van sociale woningen, alsook aangepaste ondersteuning voor kansengroepen. Daarvoor komen in de volgende maanden trouwens ook Europese middelen vrij.

2. Actieve renovatiebegeleiding voor elke Vlaming

Niet iedereen is geboren met een hamer en beitel in de hand. Help ook mensen die (nog) niet wegwijs zijn in de materie om tot een woning te komen die energiezuinig, comfortabel, gezond en kwalitatief is. Begeleid mensen actief.

3. Een EPC voor elk gebouw

Spreekt voor zich. Als je weet hoe je woning eraan toe is, ben je al halfweg. Door onderling te kunnen vergelijken zet je mensen ook aan om hun woning onder handen te nemen, en weet je waar een extra zetje nodig is.

4. Verplichting tot renovatie na verkoop

Stel: als je binnen 3 jaar na aankoop je woning energetisch renoveert, heb je recht op een stevige korting op je registratierechten. Niet alleen versnellen we daarmee de renovatiegraad; het energielabel zal ook veel meer meespelen in de prijs van de woning.

Duurzaam bouwen en wonen Energiebesparing Energy Saving Pioneers #morgenbegintvandaag

Meer over Duurzaam bouwen en wonen, Energiebesparing