De renovatieversnelling mag niet stilvallen

Als gevolg van corona wordt voor veel mensen thuiswerken de norm. Nog belangrijker dus, om te investeren in goed gerenoveerde, energiezuinige woningen. Energierenovaties zijn niet alleen goed voor het klimaat, ze dragen ook bij tot een gezonde woonomgeving en een lagere energiefactuur. Het ondersteunen van de renovatiesector creëert ook meer jobs. Elk miljoen euro investeringen in renovaties en hernieuwbouw levert tot 18 banen op. Het gaat daarbij om lokale jobs, die hier zullen blijven. 

Collectief renoveren

Om te onderzoeken hoe de renovatiegraad kan stijgen, gingen we langs bij Renoseec. Een non-profitorganisatie die collectieve renovatieprojecten organiseert op wijkniveau. Samen met lokale besturen detecteren ze wijken waar de renovatienood hoog is. Binnen deze wijken worden alle eigenaars aangeschreven met het voorstel tot renovatiebegeleiding, zowel voor kleine ingrepen als totaalrenovaties. 

Samen sterk

Renovaties collectief aanpakken biedt schaalvoordelen: samen renoveren zorgt voor lagere prijzen en door de begeleiding loopt de renovatie ook gewoon vlotter. Na een grondige woonscan, brengt Renoseec de renovatienoden in kaart. Via professioneel advies, intensieve begeleiding, maximale ontzorging en specifieke aandacht voor de bewonersgroepen bereikt Renoseec knappe resultaten. Renoseec werkt samen met lokale architecten en aannemers en creëert zo lokale jobs. Er is dus een brede waaier aan maatschappelijke voordelen voor zowel het milieu, de bewoners als de lokale economie. 

Impuls van Vlaamse overheid nodig

Als gevolg van de coronacrisis heeft de bouwsector bijzonder sombere vooruitzichten voor dit najaar en voor 2021. Bij Bouwunie verwacht 15% van de aangesloten bedrijven dat hun personeelsbestand de komende maanden moet inkrimpen. Eenzelfde onheilspellend geluid is te horen bij de Vlaamse Confederatie Bouw: 18% van bedrijven in de renovatiesector geeft aan dat hun orderboek voor minder dan een maand gevuld is. 

Als speerpunt van het post-corona-relancebeleid moet de Vlaamse overheid daarom snel een actieve rol spelen bij renovaties, niet enkel als facilitator, maar ook als financierder. 

Hoe dat kan:

  • Voorzie een ambitieus financieringspakket en aantrekkelijk fiscaal kader dat renovaties en hernieuwbouw stimuleert, net als voldoende middelen voor de bouw en renovatie van sociale woningen en aangepaste ondersteuning van kansengroepen bij de renovatie van hun woning. De Vlaamse overheid kan daarvoor maximaal gebruikmaken van de Europese middelen die de komende maanden zullen vrijkomen. 
  • Zorg voor actieve professionele renovatiebegeleiding voor elke Vlaming, met aandacht voor energiebesparing, leefcomfort, gezondheid en kwaliteit.
  • Maak een EPC voor elk gebouw en verplichting tot renovatie na verkoop, gekoppeld aan een sterke fiscale stimulus zoals verlaagde registratierechten. Op die manier zal de energiezuinigheid van een woning sneller reflecteren in de vastgoedwaarde.
  • Zet sterk in op opleiding van personeel voor en toeleiding naar de bouwsector. De werkloosheid bestrijden en vermijden dat de renovatieversnelling vastloopt op gebrek aan gekwalificeerd personeel gaan hand in hand.

 

Collectieve renovaties Duurzaam bouwen en wonen #morgenbegintvandaag

Meer over Collectieve renovaties, Duurzaam bouwen en wonen