Vlaanderen zal klimaatdoel voor 2020 halen, maar helaas niet door effectief beleid

Een nieuwe prognose door Bond Beter Leefmilieu (BBL) leert dat Vlaanderen zijn klimaatdoel voor 2020 hoogstwaarschijnlijk zal halen als gevolg van de coronacrisis. De Vlaamse broeikasgasemissies in de non-ETS-sectoren (auto- en vrachtverkeer, gebouwenverwarming en landbouw) zullen met meer dan 15,7 procent terugvallen in vergelijking met 2005. BBL waarschuwt dat het een eenmalig effect is door de corona lockdown en structurele maatregelen nodig blijven om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.

“Het goede nieuws is dat de Vlaamse CO2-uitstoot de laatste maanden sterk daalde. Het slechte nieuws is dat dit niet te wijten is aan een sterk klimaatbeleid, maar aan de coronacrisis. We halen het klimaatdoel van 2020 doordat we allemaal in ons kot zitten en minder met de wagen rijden. Maar het spreekt voor zich dat dit geen structurele oplossing is voor het klimaat.

In het beste geval  kiezen ook na corona meer mensen voor  de fiets en maken bedrijven en organisaties thuiswerk structureel mogelijk. Zo kunnen we een deel van de klimaatwinst behouden. Maar daarnaast hebben we een sterk klimaatbeleid nodig dat de investeringen op peil houdt.” zegt Mathias Bienstman, beleidscoördinator bij Bond Beter Leefmilieu.

Voor de prognose baseert BBL zich onder meer op de cijfers van Sia Partners, waarbij een terugval in het verbruik van diesel met meer dan de helft en van benzine met meer dan 80 procent gedurende de lockdown is doorgerekend. Daarnaast neemt de prognose het effect van de zachte winter van 2020 mee, met een verwarmingsbehoefte die meer dan 10 procent lager lag in vergelijking met 2018. 

“Vooral door minder autoverkeer als gevolg van de lockdown zullen de Vlaamse non-ETS-emissies in 2020 dalen tot  naar schatting 39,5 miljoen ton (in vork 37,1-41,9 miljoen ton), een daling van 10% in vergelijking met 2018, het laatste jaar waarvoor cijfers beschikbaar zijn. Daarmee blijft Vlaanderen onder de 40,1 miljoen ton voor 2020, het cijfer dat de regering binnen België afsprak om de Europese doelstelling te halen. Dat betekent dat Vlaanderen hoogstwaarschijnlijk geen emissierechten moet aankopen om een te veel aan uitstoot in 2020 te compenseren.”

Deze cijfers gaan enkel over non-ETS: ze bevatten niet de terugval in vliegverkeer, elektriciteitsproductie of industriële activiteit, die Europees geregeld worden binnen EU ETS, waar ook een grote reductie is te verwachten. 

“Vlaanderen zal zijn klimaatdoel voor de non-ETS halen doordat we allemaal een tijdlang thuis zitten en minder rondrijden. Dat is natuurlijk niet houdbaar. Een goed klimaatbeleid zorgt ervoor dat we geen fossiele brandstoffen meer nodig hebben en dat we meer voor alternatieven kiezen. Door gericht te investeren in energierenovaties, fietsinfrastructuur, en elektrisch vervoer kan de Vlaamse overheid er mee voor zorgen dat ook de klimaatdoelen voor 2030 binnen bereik komen zonder dat we moeten inboeten op vrijheid of welbevinden.”

Klimaatbeleid

Meer over Klimaatbeleid