Op het slotevent van Sign for my Future verklaarden alle partijen zich alvast bereid zich achter dat doel te scharen.

Koolstofneutraliteit in 2050: duidelijkheid graag

Op het slotevent van Sign for my Future verklaarden alle partijen zich alvast bereid zich achter dat doel te scharen.

Een van de belangrijkste beslissingen die onze politici dit jaar moeten nemen inzake klimaat is of ze het voorstel van de Europese Commissie tot koolstofneutraal in 2050 steunen en ook in eigen land naar koolstofneutraliteit in 2050 willen toewerken. Dit is een absolute voorwaarde om de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs te realiseren en de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden en te streven naar 1,5 graden.

Het eerste belangrijke momentum hierover was de Europese top in het Roemeense Sibiu op 9 mei 2019. Naar aanleiding van deze bijeenkomst ondertekenden acht lidstaten - waaronder België (in naam van Charles Michel) - een gezamenlijke non-paper waarin ze aangeven de ambitie om Europa klimaatneutraal te maken in 2050 en het ambitieuzer maken van de 2030-uitstootreductie/mitigatiedoelstelling te ondersteunen. 

Het initiatief van de premier viel slecht bij Geert Bourgeois, de Vlaamse minister-president die ook N-VA-lijsttrekker is bij de Europese verkiezingen. Volgens Bourgeois mocht Michel de brief niet ondertekenen zonder steun uit Vlaanderen.

De positie van N-VA met betrekking tot koolstofneutraliteit in 2050 in zowel Europa als België blijft onduidelijk. Enerzijds nam Bourgeois publiekelijk afstand van de keuze van Michel om koolstofneutraliteit op Europees niveau te steunen. Anderzijds stemde Anneleen Van Bossuyt - net als de vertegenwoordigers van alle andere partijen - op het debat van Sign For My Future op 16 mei 2019 VOOR de stelling “Mijn partij wil België klimaatneutraal in 2050, ze wil dat doel verankeren in wetten en decreten en er op Europees niveau voor ijveren”. Ze nuanceerde daarna wel dat ze een Europese doelstelling voldoende vond en een Belgische wet daarbovenop niet nodig achtte.

Afgelopen woensdag, op 22 mei 2019, stelde Geert Bourgeois dan weer in het Vlaams Parlement dat hij Europese klimaatneutraliteit in 2050 te ambitieus vond.

Wij roepen N-VA op om een duidelijke positie in te nemen inzake dit dossier, zodat de kiezer weet waaraan hij/zij zich de komende legislatuur moet verwachten als ze voor N-VA stemmen. Volgende stap is de Europese top op 20 en 21 juni: klimaat staat daar opnieuw de agenda, en momenteel lijkt het erop dat een EU-wijde ondersteuning van koolstofneutraliteit een kans heeft. 

Klimaatbeleid

Meer over Klimaatbeleid