Hop, een half miljard klimaatgeld! Nu: naar hernieuwbaar

De gewesten en de federale regering hebben een akkoord bereikt over de inspanningsverdeling van de Belgische klimaatdoelstelling voor 2020. Een solidariteitsmechanisme was de laatste schakel om het politiek akkoord van december 2015 om te zetten in wet. Met deze duidelijkheid over de nodige inspanningen komt ook een half miljard klimaatgeld vrij. BBL is tevreden dat met dit geld geïnvesteerd kan worden in de omslag #naarhernieuwbaar.

De gewesten en de federale overheid kwamen in december vorig jaar tot een politiek akkoord over de verdeling van de Belgische klimaatinspanningen voor 2020. Dat akkoord was het resultaat van meer dan zeven jaar onderhandelen. Toch duurde het nog een jaar voordat het akkoord omgezet werd in wetten.

Solidariteit leidt tot akkoord

Het was wachten op een solidariteitsmechanisme dat het ene gewest toelaat overschotten groene stroom over te kopen van een ander gewest. Gezien het voor Vlaanderen nog een uitdaging is om de hernieuwbare energiedoelstelling te halen (zie infografiek), is zo een mechanisme voor ons gewest van belang om mogelijke boetes te voorkomen.

De grafiek laat duidelijk zien dat Wallonië er iets comfortabeler bij zit. Dit is een van de redenen geweest waarom de onderhandelingen zo lang duurden. De Walen waren op zoek naar de hoogste prijs voor hun groene energie. Die vonden ze initieel bij de Luxemburgers. Toen die deal afsprong, waren de Vlamingen opnieuw interessante gesprekspartners.

Mechanisme is hopelijk niet nodig

Gelukkig rekent de regering er nog altijd op om de doelstelling te halen en niet zomaar overschotten over te kopen. Dat bevestigde Vlaams minister van Energie Tommelein (Open VLD) in een interview met de VRT: “Laat ons hopen dat we heel dit akkoord niet nodig hebben, wij moeten met Vlaanderen onze eigen doelstellingen halen.”

Vrijgekomen klimaatgeld

Bond Beter Leefmilieu is tevreden omdat met dit akkoord nu ook een half miljard klimaatgeld vrijkomt. Dat geld kwam van de Europese handel van uitstootrechten en stond vast op een rekening op de Nationale Bank. De verdeling ervan was gekoppeld aan de verdeling van de klimaatinspanningen.

Met dat geld zal de Vlaamse regering gebouwen zoals scholen en sociale woningen energie-efficiënter maken, investeren in vergroening van de bussen van de Lijn en bijdrage leveren voor de internationale klimaatfinanciering. 

BBL pleit ervoor om bij de besteding van de middelen rekening te houden met wat nodig is voor een systeeminnovatie richt nuluitstoot. Daarbij moeten niet alleen lock-ins vermeden worden: investeringen in voertuigen en tankinfrastructuur voor fossiele brandstoffen (CNG) die slechts een beperkte milieuwinst opleveren, hebben bijvoorbeeld geen zin. Omgekeerd hebben  investeringen die niet meteen een CO2 besparing opleveren maar die later wel mogelijk maken, wel zin. Denk aan de uitbouw van een slim en flexibel net of de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.

Lessen trekken

Vergeet niet: dit is een akkoord over de Belgische verdeling van de Europese doelstelling voor 2020. Europa onderhandelt op dit moment volop over de doelstellingen voor 2030. Om dezelfde slepende onderhandelingen in de toekomst te voorkomen, ijvert milieuminister Schauvliege (CD&V) voor een vaste verdeelsleutel. Tegen de VRT zei Schauvliege: “Ik ben voorstander van een vaste verdeelsleutel die we op voorhand afspreken, zonder de doelstelling al te kennen die Europa ons oplegt. Dat lijkt mij de meest elegante manier.” 

Klimaatbeleid Windenergie Zonne-energie

Meer over Klimaatbeleid, Windenergie, Zonne-energie