Een te lage ambitie voor de gebouwensector betekent een grotere kans op dure lock-ins. (c) Wirestock via Freepik

Het VEKP bevestigt ongelijkheid in renovatiebeleid

Een te lage ambitie voor de gebouwensector betekent een grotere kans op dure lock-ins. (c) Wirestock via Freepik

De Vlaamse regering mikt op 42% emissiereductie in de gebouwen sector tegen 2030. De lat van de renovatieverplichting bij overdracht ligt zo laag dat de impact in de praktijk miniem is. Doordat de helft van de renovatiesteun naar hoge inkomens gaat, blijven kwetsbare huishoudens bovendien in slecht geïsoleerde en energieslurpende woningen zitten. Hoelang kan Vlaanderen het excuus van ‘haalbaar en betaalbaar’ dan nog volhouden?

De Vlaamse huishoudens hebben de grootste broeikasgasuitstoot in de EU, op Luxemburg na. Extra inzet zou voor de slechtste leerling van de klas vanzelfsprekend moeten zijn. En toch: Vlaanderen mikt op slechts 42% emissiereductie in de gebouwensector, 18% minder dan wat nodig is volgens berekeningen van de Europese Commissie. Ook de Vlaamse doelstelling om de renovatiegraad op te krikken van 1% naar 3% komt hiermee nog niet eens in zicht. Nochtans is een collectief én ambitieus renovatiebeleid de beste sociale remedie voor huidige en volgende energiecrisissen. 

Drie grote hiaten

De MijnVerbouwPremie/Lening blijft zoals ze is. Een hervorming is nochtans aan de orde om duurzaam wonen voor iedereen haalbaar en betaalbaar te maken. In het huidige systeem kan 40% van de woningeigenaren zich geen klimaatrenovatie veroorloven, terwijl de hoge inkomens nog steeds de helft van alle premies binnen rijgen. Elk Vlaming moet toegang krijgen tot de energietransitie dankzij op maat gemaakte steun.

Ook een plan voor de complete uitfasering van fossiele verwarming laat op zich wachten. Na de aankondigingen in buurlanden Duitsland en Nederland afgelopen maand, blijven we hier op onze honger zitten. Daarnaast zijn ook al Noorwegen, Denemarken, Schotland en Ierland in het bezit van zo’n plan. Dat fossielvrije verwarming nu via een efficiëntie-eis in de definitie van ingrijpende energetische renovaties staat, is een stap in de goede richting, maar het gaat slechts om een kleine 3000 woningen per jaar.

Deze eis zou ook van toepassing moeten zijn bij de renovatieverplichting bij notariële overdracht. Zo maken 80.000 woningen per jaar de transitie naar duurzame verwarming. 

Ten laatste, klopt Minister Demir zichzelf op de borst met het feit dat de renovatieverplichting bij notariële overdracht tot EPC-D uniek is in de EU. Hierbij vergeet ze wel te vermelden dat in landen zoals Oostenrijk, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Italië, Nederland, Spanje en de VK deze maatregel niets zou voorstellen aangezien ons label D evenwaardig is aan hun slechtste label.

Dure lock-ins

De lat van de Vlaamse renovatieverplichting en het EPC-traject richting minimale woningkwaliteitsnormen ligt dus veel te laag. Dat is slecht nieuws voor het behalen van de Vlaamse doelstellingen, maar betekent ook dat de kans op dure lock-ins groter wordt door een focus op oplaprenovaties zonder een renovatie masterplan. Gefaseerde renovaties zijn bovendien inefficiënt en dus een weinig nuttige extra last voor de al overbevraagde bouwsector.

Ontdek onze +200 voorstellen voor een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid

Klimaatbeleid

Meer over Klimaatbeleid