Green Deal Toekomstbestendige Stedenbouw en Architectuur

LinkedIn-groep

De daadwerkelijke start van de Green Deal is voorzien voor eind 2023 of begin 2024. Wie geïnteresseerd is om deel uit te maken van de Green Deal kan zich alvast aanmelden op de LinkedIn-groep.

De Green Deal 'Toekomstbestendige Stedenbouw en Architectuur' vormt een inspirerend netwerk van (landschaps)architecten, stedenbouwkundigen, projectontwikkelaars en overheden. Aan de hand van voorbeeldprojecten, nuttige tips en concrete engagementen zetten we leden aan om gebiedsgericht te verdichten en om maximaal in te zetten op een regeneratief ontwerp en op een versterking van de ecosystemen.

Op 14 maart wordt op Batibouw de aftrap gegeven van de Green Deal Toekomstbestendige Stedenbouw en Architectuur. Aan de hand van twee cases en een panelgesprek willen initiatiefnemers Bond Beter Leefmilieu, VIBE en Palindroom laten zien hoe architectuur en stedenbouw een positieve impact kunnen hebben op de stad en de bebouwde omgeving.

Als we het hebben over de klimaatproblematiek, het verdwijnen van de open ruimte, de teloorgang van de biodiversiteit en inefficiënt waterbeheer, is de bouwsector tot vandaag een belangrijk deel van het probleem geweest. Maar het kan ook anders. Door op een andere manier onze gebouwen en onze gebouwde omgeving aan te pakken, kunnen we niet alleen de ecologische impact beperken, maar kunnen we zelfs een positieve ecologische impact creëren. .

De focus voor TSA zal liggen op regeneratieve stedenbouw en architectuur. Regeneratieve ontwikkeling gaat verder dan het inperken van de negatieve voetafdruk, maar zoekt naar een positieve impact op de leefomgeving, een ‘positieve handafdruk’.

De Green Deal Toekomstbestendige Stedenbouw & Architectuur is een initiatief van VIBE, Bond Beter Leefmilieu en Palindroom. Het project wordt gesubsidieerd door Departement Omgeving van de Vlaamse overheid in het kader van de oproep Green deals - Omgeving voor de Toekomst. 

Erik Grietens

Beleidsexpert ruimte ~ woordvoerder

02 282 17 34

0474 40 63 94

Contacteer ons

Meer weten over deze Green Deal? Neem contact op met Erik Grietens.

Een project van Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met
Met de steun van