VIBE

03/218.10.60

De bouwsector heeft een enorme impact op onze natuurlijke omgeving en is verantwoordelijk voor een groot aandeel van de jaarlijkse CO2- en broeikasgasuitstoot. Ook de veroorzaakte afvalstroom en het gebruik van schaarse grondstoffen binnen deze sector zijn aanzienlijk. De bouwwereld is jaarlijks verantwoordelijk voor 40% van het energiegebruik en benut volgens onderzoek de helft van de materialen die wereldwijd worden ontgonnen (OVAM, 2013).

Daarom promoot VIBE bouwen en wonen met een gunstige impact op het milieu, het klimaat en de mens. De organisatie verenigt  de actoren die actief zijn binnen de bouwwereld (aannemers, architecten, stedenbouwkundigen, technische bureaus, projectontwikkelaars, producenten, handelaars…), particulieren, lokale en regionale besturen, overheidsinstanties en andere belangenverenigingen die het milieu, het klimaat en de mens een warm hart toedragen. Samen met hen bouwt VIBE verder aan de toekomst van morgen.