Zijn de laadpalen goed verspreid?

Bestuurders van elektrische wagens hebben niet alleen voldoende publieke laadpalen nodig, om vlot te kunnen rijden en laden moeten die palen ook goed verspreid liggen. Zijn er in alle Vlaamse gemeenten en steden voldoende laadpalen beschikbaar?

De onderzoekers van Transport & Mobility Leuven brengen alle randvoorwaarden voor een geslaagde elektrificatie in kaart. Jaarlijks evalueren ze hoe goed Vlaanderen op weg is om vanaf 2029 geen nieuwe wagens met verbrandingsmotor meer toe te laten.

Lees verder onder de afbeelding

❓ WAT?  

Voor elke gemeente of stad analyseren we hoeveel publieke laadpunten de gemeente of stad heeft per 1000 inwoners. Semi-publieke laadpunten worden hier niet meegeteld.  Een semi-publiek laadpunt is bijvoorbeeld een laadpunt dat op het terrein van een supermarkt staat en slechts tijdens de openingsuren publiek toegankelijk is.

Bekijk hier de beoordeling van het aantal laadpunten.

💡 WAAROM? 

De beschikbaarheid van laadinfrastructuur verschilt sterk per gemeente of stad. Randgemeenten en centrumsteden zijn al goed voorzien, in kleinere steden, gemeenten aan de kust en op het platteland is vaak nog een inhaalmanoeuvre nodig. 

❓ HOE?

Op basis van het aantal publieke laadpunten per 1000 inwoners berekenen we hoeveel Vlamingen wonen in een gemeente of stad met minder dan één publiek laadpunt per 1000 inwoners. 

WAAROM EEN WAARSCHUWING?

138 gemeenten hebben minder dan één publiek laadpunt per 1000 inwoners. Dat betekent dat 32% van de Vlamingen in een gemeente woont met beperkte laadinfrastructuur.

👉 De meer gedetailleerde resultaten vind je in deel 3.3.3 van het rapport.

🌱 WAT MOET ER VERANDEREN? 

Niet alleen het aantal laadpalen, maar ook de spreiding ervan is belangrijk. De Vlaamse Regering koos tot nu toe vooral voor een vraaggestuurde aanpak, maar die benadeelt gemeenten waar elektrische mobiliteit trager op gang komt. 

Het is nu zaak om de uitrol meer strategisch aan te pakken, met plaatsing van laadpalen op wenselijke plekken, zoals laadpleinen. Door laadpalen te bundelen, kan de beschikbare netcapaciteit slim verdeeld worden, waardoor het elektriciteitsnet minder belast wordt.

 

📊 Databronnen: Laadpaaldata die het Vlaamse Departement Mobiliteit en Openbare Werken ter beschikking stelt via Geopunt. De gebruikte dataset dateert van begin maart 2024. Cijfers over de bevolkingsdichtheid komen van Statbel

Een vraag over elektrisch autorijden? Neem een kijkje op onze pagina met veelgestelde vragen.

START BAROMETER ELEKTRISCH AUTORIJDEN

Totale kostprijs | Marktaandeel | Aantal laadpalen | Spreiding laadpalen | Uitfasering fossiel

Let op: Om tot duurzame mobiliteit te komen, zijn in de eerste plaats ook minder en andere verplaatsingen nodig.

Hiervoor is een drastische verbetering van onze ruimtelijke ordening, en een sterke inzet op de fiets en het openbaar vervoer cruciaal.