BAROMETER ELEKTRISCH AUTORIJDEN

Barometer elektrisch autorijden

Is Vlaanderen er klaar voor?

Tegen 2029 rijden alle nieuwe wagens op elektriciteit, vervuilende fossiele wagens zullen zo geleidelijk uit het straatbeeld verdwijnen. Dat is het doel van de Vlaamse Regering. Deze maatregel is cruciaal, want elektrisch rijden verlaagt de milieu- en klimaatimpact van onze mobiliteit drastisch. 

Bekijk hier de videoverhalen van vier chauffeurs

Wat vinden bestuurders van een elektrische wagen zelf? Rijden zij tevreden rond? Of botsen ze op obstakels die ze graag opgelost zouden zien?

De onderzoekers van Transport & Mobility Leuven brengen alle randvoorwaarden voor een geslaagde elektrificatie in kaart. Jaarlijks evalueren ze hoe goed Vlaanderen op weg is om vanaf 2029 geen nieuwe wagens met verbrandingsmotor meer toe te laten.

Maar is Vlaanderen er klaar voor? Doet onze regering wat nodig is om haar eigen doel te realiseren? Zijn er genoeg laadpalen? Is elektrisch autorijden toegankelijk voor iedereen? Ontdek het in deze barometer: totale kostprijsmarktaandeelaantal laadpalenspreiding laadpalen en uitfasering fossiel

Totale kostprijs Marktaandeel Aantal laadpalen Spreiding laadpalen Uitfasering fossiel Totale kostprijs Marktaandeel Aantal laadpalen Spreiding laadpalen Uitfasering fossiel

En wat vinden bestuurders van een elektrische wagen zelf? Rijden zij tevreden rond? Of botsen ze op obstakels die ze graag opgelost zouden zien? Bekijk hier de videoverhalen van vier chauffeurs.

BAROMETER ELEKTRISCH AUTORIJDEN

Totale kostprijs | Marktaandeel | Aantal laadpalen | Spreiding laadpalen | Uitfasering fossiel

Let op: Om tot duurzame mobiliteit te komen, zijn in de eerste plaats ook minder en andere verplaatsingen nodig.

Hiervoor is een drastische verbetering van onze ruimtelijke ordening, en een sterke inzet op de fiets en het openbaar vervoer cruciaal.