Our Energy Future

Hoe kunnen we de kernuitstap realiseren én de CO2-uitstoot reduceren op een betaalbare manier? De milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en WWF sloegen de handen in elkaar en werkten een energiescenario uit voor België. 

Hiervoor werd het studiebureau 3E aangesproken, die op basis van bestaand cijfermateriaal een gedetailleerde studie uitvoerde van de elektriciteitssector. De klemtoon van de studie ligt op de periode tot 2030, met een verkennend perspectief tot 2050.

>> In december 2016 werd een update van de studie uitgevoerd.

Windenergie Zonne-energie WWF Greenpeace

Meer over Windenergie, Zonne-energie