Energieministers krijgen ambitieus hernieuwbaar scenario op een blaadje gepresenteerd

Vandaag zitten de vier Belgische energieministers samen om het proces richting het langverwachte energiepact nieuw leven in te blazen. Aan de start van de besprekingen kregen de ministers een concreet recept voor een hernieuwbare energietoekomst van Bond Beter Leefmilieu (BBL), IEW, Greenpeace en WWF. “De kost van wind- en zonne-energie is intussen al zo sterk gedaald dat we 2 miljard euro aan subsidies kunnen besparen door tegen 2030 58% van onze stroom uit hernieuwbare bronnen te halen.”

Meer hernieuwbare energie vraagt minder subsidies

De talloze problemen met de kerncentrales de voorbije jaren, tonen aan dat de nucleaire hoogdagen ook in ons land voorbij zijn. De kernuitstap is dé garantie op een zekere, veilige en betaalbare energievoorziening. Het goede nieuws: we kunnen de kerncentrales sluiten én onze klimaatdoelstellingen op een betaalbare manier realiseren door volop de kaart te trekken van hernieuwbare energie. “Dankzij de spectaculaire kostprijsdaling van wind- en zonne-energie is een toekomst met veel meer hernieuwbare energie (58% tegen 2030) 2 miljard euro aan subsidies goedkoper dan een scenario dat vasthoudt aan meer fossiele brandstoffen”, zegt Sara Van Dyck van Bond Beter Leefmilieu. 

Windenergie was vorig jaar in België al goedkoper dan stroom uit gas- of nieuwe kerncentrales.  In sommige opkomende economieën kan zonne-energie vandaag al elektriciteit leveren aan de helft van de prijs van vervuilende steenkoolcentrales en tegen 2020 zal dit ook bij ons de goedkoopste energievorm zijn. Het is dan ook geen verrassing dat de voorbije jaren wereldwijd veel meer in wind- en zonne- energie is geïnvesteerd dan in eender welke andere energievorm. Ook opkomende economieën als China kiezen duidelijk voor hernieuwbaar. Ons land mag die boot niet missen en moet resoluut kiezen voor een hernieuwbare en betaalbare energietoekomst.

Kernuitstap vormt motor voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie

Het vasthouden aan een geleidelijke kernuitstap zal ook een sterke impuls vormen voor meer energie-efficiëntie en vraagbeheer. We dringen zo de overcapaciteit aan stroom terug en maken we investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparing interessanter. Hiermee  stimuleren we economisch zinvolle jobs en kunnen we de energiefactuur voor huishoudens verlichten.  

Gedaan met kibbelen, tijd voor actie

Olivier Beys van WWF: “We hopen dat de opstart voor een Belgisch energiepact een einde maakt aan het eindeloze gekibbel. Als we nog langer tijd verliezen, riskeren we een kruis te maken over de kernuitstap tegen 2025. De verantwoordelijkheid van de vier ministers is dus enorm. Op het eind van deze legislatuur zullen zij op het resultaat worden afgerekend.” 

“We drukken beleidsmakers vandaag op het hart dat een toekomstgericht en flexibel energiesysteem op basis van hernieuwbare energie de beste weg vooruit is. Wereldwijd verovert hernieuwbare energie de energiemarkten, nu is het aan onze ministers om deze energietransitie te ondersteunen en versnellen”, besluit Sara Van Dyck van BBL. 

Windenergie Desinvestering uit fossiele energie Zonne-energie WWF Greenpeace

Meer over Windenergie, Desinvestering uit fossiele energie, Zonne-energie