Duurzaam logistiek beleid: ook van belang voor kleine steden en gemeenten

Terugblik webinar donderdag 25 februari 2021

De logistieke sector speelt een grote rol in onze steden en gemeenten. De bevoorrading van supermarkten, het rondbrengen van onze online aankopen en het werfverkeer in de bouwsector: ze brengen vaak luchtvervuiling, onveilige situaties en andere overlast met zich mee. Gelukkig duiken er steeds meer innovatieve oplossingen op, en die komen niet enkel uit de grote steden. De Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek organiseerde daarom een webinar waarin er naar logistiek beleid gekeken werd door de ogen van kleinere steden en gemeenten. 

Beleidsvisie en concrete aanpak

In samenwerking met Rebelgroup en Departement Mobiliteit en Openbare Werken werd op donderdag 25 februari een webinar georganiseerd met het thema: Wat is logistiek beleid en waarom zou jouw gemeente daarop inzetten? Jasper Van den Berghen van Departement MOW presenteerde de Vlaamse beleidsvisie aan meer dan honderd schepenen en ambtenaren bevoegd voor economie, mobiliteit, ruimte of duurzaamheid. Zijn collega Els De Reyt stelde een concrete aanpak voor om op gemeentelijke niveau tot gewenste verkeersstromen te komen.

Wat hebben we geleerd?

Laura Tavernier en Karen Simons van Rebel verzorgden de keynote. Zij illustreerden de opportuniteiten van een duurzaam logistiek beleid en reikten concrete handvatten en tips aan. Enkele to do’s voor een goed beleid:

  • Zorg voor een goed draagvlak voor je beleid door in dialoog te gaan met de logistieke sector.
  • Logistiek raakt aan verschillende beleidsdomeinen: ga ook intern het overleg aan met verschillende diensten.
  • ‘Lead by example’ en verduurzaam de eigen goederenstromen van de gemeente.
  • Sensibiliseer de inwoners van je stad.
  • Laat het ontbreken van data geen excuus zijn om nu aan de slag te gaan.
  • Een goed logistiek beleid beperkt de negatieve impact én ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een aangename, verkeersveilige, bereikbare en duurzame gemeente.

Meer weten?

Je vindt op deze pagina de link naar de opname van het webinar. Veel kijkplezier en inspiratie gewenst! 

Duurzame stedelijke logistiek Duurzame stedelijke logistiek

Meer over Duurzame stedelijke logistiek