Zo verduurzaam je als bedrijf je stedelijke logistiek

De impact van logistieke stromen op de ecologische voetafdruk van een onderneming of organisatie wordt vaak onderschat. De kilometers dragen buitenproportioneel veel bij aan CO2-uitstoot, stikstof en fijn stof. Hoewel leveringsvoertuigen slechts 10 tot 20% van de kilometers voor hun rekening nemen, staat de sector in voor minstens een kwart van de CO2-uitstoot en voor 30 tot 50% van de andere emissies zoals stikstof en fijn stof. Hoe kan je als bedrijf het tij keren?

Door de verduurzaming van je logistieke stromen, lever je een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in de stad. Minder congestie, een betere luchtkwaliteit en meer verkeersveiligheid zijn maar enkele van de positieve effecten. De impact van deze transitie kan je ook opnemen in je duurzaamheidsverslaggeving. Steeds meer klanten verwachten dat bedrijven stappen zetten richting meer duurzaamheid. Het is dus ook goed voor je imago. 

Wat kan je concreet doen?

Breng (de impact van) je logistieke stromen in kaart en ga na hoe je kilometers kan vermijden, waar je kan verschuiven naar andere - meer milieuvriendelijke - vervoersmodi en hoe je ritten kan verschonen door om te schakelen naar zero emissie transport. 

Laat je inspireren door deze voorbeelden en durf zelf te experimenteren.

  • De universiteit Gent optimaliseerde haar logistieke stromen in het LOOP-project. Ze bundelt haar pakjes aan de stadsrand en levert de laatste kilometers via vrachtfietsen en elektrische voertuigen. Resultaat: 52% minder bestelwagenkilometers, 58% minder CO2 in die laatste kilometers en 63% minder rijtijd met bestelwagens in het centrum. De universiteit start een vervolgproject met een grotere groep leveranciers.
  • De Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek bundelt 50 bedrijven en organisaties  die elk met eigen acties bijdragen aan een verduurzaming van de stedelijke logistiek.

Meer info over duurzame logistiek

  • Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek (4 maal per jaar in je mailbox).
  • Steden kunnen aansluiten bij het Lerend Netwerk Duurzame Stedelijke Logistiek waar ervaringen worden uitgewisseld en ervaringen gedeeld.

     

Op 17 december 2021 organiseerden we samen met Netwerk Duurzame Mobiliteit en de Fietsersbond een digitale inspiratiedag over dit thema duurzame bedrijfsmobiliteit. We inspireerden en informeerden 155 werkgevers en werknemers over dit thema en deelden kennis en goede praktijken. Herbekijk hieronder de sessie over duurzame stedelijke logistiek.

De impact van logistieke stromen op de ecologische voetafdruk van een onderneming of organisatie wordt vaak onderschat. Bart Dumoulin, coördinator van de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek, verheldert de probleemstelling en legt de link naar mogelijke oplossingen. De Gentse universiteit deed een project om de eigen logistieke stromen te verduurzamen. Liesbeth Vandamme, coördinator logistieke processen en projecten aan de UGent schetst hun aanpak, de resultaten, hun lessons learned en hoe ze hiermee verder aan de slag gaan. We gaan ook met de deelnemers van de sessie in gesprek over welke drempels en oplossingen zij zien om de logistiek van hun organisatie te verduurzamen.

Duurzame stedelijke logistiek Netwerk Duurzame Mobiliteit Duurzame stedelijke logistiek

Meer over Duurzame stedelijke logistiek