België wil promotie blijven voeren voor vlees

België ondertekent samen met Hongarije een brief waarin gevraagd wordt om het Europese promotiebeleid niét te verduurzamen en belastinggeld te blijven pompen in de promotie van vlees en wijn. - © Cindie Hansen

België wil promotie blijven voeren voor vlees

België ondertekent samen met Hongarije een brief waarin gevraagd wordt om het Europese promotiebeleid niét te verduurzamen en belastinggeld te blijven pompen in de promotie van vlees en wijn. - © Cindie Hansen

Met haar promotiebeleid wil de Europese Unie landbouwers en voedingsproducenten ondersteunen. Vorig jaar maakte de Commissie plannen om dit beleid de 21ste eeuw in te loodsen: meer duurzame producten als groenten en fruit promoten, minder rood en verwerkt vlees. België ondertekent nu, samen met landen als Hongarije, een brief waarin gevraagd wordt het promotiebeleid niét te verduurzamen en belastinggeld te blijven pompen in de promotie van vlees en wijn.De promotie en marketing van Europese landbouwproducten is een onderdeel van het Europese landbouwbeleid. Tussen 2016 en 2020 spendeerde de EU meer dan 250 miljoen euro om Europees vlees en zuivel te promoten, ruwweg een derde van het totale budget. Van dit geld ging slechts 6,2 miljoen (of zo’n 3%) naar biologische producten. Voor Vlaanderen gaat dit budget naar het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM), dat voor 2022 2,4 miljoen euro kreeg waarvan 1,75 miljoen euro om kalfsvlees te promoten.

Ondertussen werd de Farm-to-Forkstrategie gelanceerd waarin de herziening van het Europese promotieprogramma voor landbouwproducten expliciet opgenomen is als één van de 27 acties. Het doel? De promotiebudgetten doelgerichter gebruiken voor duurzame productie en consumptie, rekening houdend met ons evoluerend, meer plantaardig voedselpatroon, en met de ambitie om de biologische landbouw te laten groeien tot een kwart van de sector. In het licht van deze ambities werd daarom in 2021 een openbare raadpleging georganiseerd om te kunnen landen met het vernieuwde, meer duurzame promotiebeleid in het eerste kwartaal van 2022.

Volgens cijfers in de Farm-to-Forkstrategie is 1 op 5 Europese sterfgevallen (in 2017) te linken aan een onevenwichtig voedingspatroon. Geen wonder dat Europa haar promotiebeleid wil herzien.

Promotie als hefboom duurzame landbouw

De nood aan herziening is groot: de gemiddelde inname van vlees is op Europees niveau hoger dan aanbevolen, en volle granen, groenten en noten eten Europeanen dan weer te weinig. Volgens cijfers in de Farm-to-Forkstrategie is 1 op 5 Europese sterfgevallen (in 2017) te linken aan een onevenwichtig voedingspatroon. En ook voor de gezondheid van de planeet is ons voedingspatroon allesbehalve een zegen: het IPCC schrijft ongeveer een derde van de broeikasgasemissies aan het voedselsysteem toe.In de eigen evaluatie van het promotiebeleid beveelt de Europese Commissie aan om het promotiebeleid te gebruiken als hefboom voor een meer duurzame landbouw, en om de strategische prioriteiten sterker te aligneren met klimaat, duurzaamheid en gezondheid. Dat de Commissie werk wil maken van een voedselsysteem dat minder weegt op natuur en milieu, veerkrachtiger is en ook leidt tot gezondere voeding, hoeft niet te verbazen. Bovendien is het één van de weinige acties van de Farm-to-Forkstrategie die inzet op de consument.

Dit betekent dat België actief stappen zet tegen de duurzaamheids-doelstellingen van Europa.

Quo vadis, België? 

Tegelijk besluit België om een brief te ondertekenen aan de Europese Commissie om het promotiebeleid vooral niét te verduurzamen. Dit betekent dat België actief stappen zet tegen de duurzaamheidsdoelstellingen van Europa. Hadden wij geen stikstofcrisis? Tekende ons land op de COP geen “Methane Pledge” om onze methaanuitstoot, voor een groot deel afkomstig van koeien, te reduceren? En wat met die Vlaamse eiwitstrategie? Voorts bungelt ons land onderaan in de klas van Europese waterkwaliteit, en sukkelt het al jaren met een gigantische mesthoop.Het is in deze context onbegrijpelijk dat België zich bezig houdt met een brief die onomfloerst lobbyt voor de vlees- en zuivelindustrie, geheel tegen het algemeen belang in. Na de onthouding eerder deze maand in het dossier rond het risicovolle insecticide sulfoxaflor, maakt België opnieuw een gênant slechte beurt op Europees niveau. Het is onduidelijk hoe dit “gedeeld” standpunt van België tot stand gekomen is. Met federaal minister van Landbouw Clarinval die graag zijn eigen koers lijkt te varen, verwachten we van de betrokken ministers dat ze mee de verantwoordelijkheid nemen voor het officieel standpunt van België en grondig bijsturen.

Plantaardige voeding

Meer over Plantaardige voeding