Voetgangersbeweging

03/ 270 06 30

Samen met een groot netwerk van leden en partners zet de Voetgangersbeweging zich dagelijks in voor een voetgangersvriendelijke en -veilige publieke ruimte.

Te voet gaan is wereldwijd de meest gebruikte manier van mobiliteit. Bovendien is stappen meer dan een verplaatsingsmiddel alleen. We wandelen om onze omgeving te ontdekken, te bewegen, mensen te ontmoeten, boodschappen te doen, te ontspannen, onze gedachten te verzetten …

Nochtans nodigt de openbare ruimte vaak niet uit om te voet te gaan. Straten en pleinen worden te vaak ingericht met het oog op een vlotte doorstroming van verkeer en voldoende parkeerplekken. Investeren in voetgangersinfrastructuur komt vaak op de laatste plaats “want de voetganger, die redt zich wel”.

Daarom zet de Voetgangersbeweging zich in voor kwaliteitsvolle, aangename en veilige leefomgevingen waarin mensen graag op straat komen. Ze willen duurzaam verplaatsingsgedrag stimuleren en promoten, met bijzondere aandacht voor voetgangers.