Repair&Share

02 894 46 15

Repair&Share is het centrum voor initiatieven in de circulaire economie.  Het wil toegang tot kwalitatieve, herstelbare en lang levende producten makkelijker maken.

  • Repair&Share toont hoe je kan delen en repareren, hoe toegang belangrijker is dan bezit en wil de barrières wegwerken die op dit vlak nog bestaan.
  • De organisatie stimuleert een evolutie van consument naar gebruiker en van producent naar aanbieder.
  • Repair&Share wijst ook de producenten en bedrijven op de voordelen van deze evolutie en ondersteunt initiatieven die hierin een voortrekkersrol spelen.