Vanuit een juridische invalshoek focust Dryade op alles wat met natuur & milieu te maken heeft. De oorzaken en gevolgen van klimaatverandering verdienen hierbij onze bijzondere aandacht. Onze gereedschapskist bestaat uit alle hefbomen die het recht ons aanbiedt. We doen dit via procedures, klachten, opleiding en overleg met beleidsmakers.