ABLLO

03 777 01 58

ABLLO behartigt de belangen van natuur en milieu in het Waasland, en dit in de breedst mogelijke betekenis.

Zo zet ABLLO zich onder meer in voor natuurbehoud en landschapszorg, voor energiezuinig en duurzaam bouwen en wonen, voor de zachte weggebruiker, groene energie, gezonde voeding en kwaliteitsvol openbaar vervoer. Actuele prioriteiten zijn de broeikasgassen, afvalstoffen, lichthinder, overbodige grootschalige (wegen)infrastructuur, milieuvriendelijke mobiliteit en de gangbare landbouwpraktijken met te veel gif- en meststoffen.