MODAL SHIFT COALITIE REGIO ANTWERPEN

Modal Shift Coalitie Regio Antwerpen

Onze leefkwaliteit moet en kan beter!

Teken het verzoekschrift: Investeer in voetganger, fiets en openbaar vervoer, nú!

Om van ons te laten horen in het Vlaams Parlement hebben we 15.000 handtekeningen nodig. We willen de Vlaamse overheid een aantal voorstellen toelichten om de modal shift tegen 2030 sterk te verbeteren.

De Modal Shift Coalitie in actie!

We laten regelmatig van ons horen in de regio Antwerpen. Getuige daarvan zijn deze acties.

Citaten over de modal shift in de Antwerpse regio

“We hebben 70 jaar geprobeerd om de stad aan te passen aan de auto, en dat is niet gelukt. Dus moet het anders en beter, zoveel mogelijk zonder auto’s.” Wie vertelt wat over duurzaam vervoer in Antwerpen?

Onze beleidsmakers beloven al jaren een ambitieuze modal shift. Maar de realiteit vertoont een zorgwekkend gebrek aan vooruitgang naar meer voetgangers, meer fiets en minder auto. Daarom luiden burgers en verenigingen in de regio Antwerpen de alarmbel: investeer in nabijheid, openbaar vervoer en fietsvoorzieningen voor een betere leefkwaliteit. 2024: tijd om te handelen!

Een Antwerpse regio waarin leefkwaliteit voorop staat? Het kan!

  • Nabijheid: Zorg voor minder afhankelijkheid van de wagen, door een betere ruimtelijke ordening waar mensen kunnen wandelen of fietsen naar de meeste dagelijkse voorzieningen, en kunnen genieten van leefkernen en randen met veel meer blauw en groen en goede verbindingen voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.
  • Volwaardig openbaar vervoer centraal: Betrouwbaar openbaar vervoer vereist een herstructurering van het huidige netwerk en een substantiële verhoging van de investerings- en werkingsmiddelen. Alleen zo kunnen we een hoogwaardig openbaar vervoer met voldoende capaciteit, dekking, frequentie en kwalitatief materiaal bereiken.
  • Alternatieven voor gemotoriseerd verkeer: Voer een slimme kilometerheffing in om autogebruik te belasten en moedig mensen aan om duurzame vervoerswijzen te kiezen. Verbeter de efficiëntie van vrachtvervoer, verhoog de beladingsgraad, en exploreer alternatieven zoals binnenvaart en spoor voor goederenvervoer in de haven.

De tijd dringt

In 2019 beloofde de Vlaamse regering een modal shift waarbij minstens 40% van de verplaatsingen duurzaam zou zijn. Voor de regio Antwerpen, met haar 32 gemeenten, mikte men zelfs op 50%. Het Routeplan 2030 en het Toekomstverbond bouwen voort op deze doelen. Maar wat zien we in de aanloop naar de verkiezingen van 2024? Een afname van openbaar vervoer, terwijl het autoverkeer blijft groeien tot meer dan 61 miljard Vlaamse voertuigkilometers per jaar.

Actie nu!

Wij eisen een dringende inhaaloperatie. Om de beloften van een duurzame modal shift waar te maken, moeten er substantiële investeringen komen in openbaar vervoer, voetgangers- en fietsvoorzieningen. Budgetneutraliteit mag geen excuus zijn om stil te staan. Extra middelen zijn een absolute noodzaak.

Leefkwaliteit en gezondheid staan op het spel

Een modal shift is cruciaal voor de leefkwaliteit van de regio. De klimaatcrisis dwingt ons tot actie. Overmatig autogebruik schaadt onze dorpen en steden, en luchtvervuiling is een stille moordenaar. Net zoals we roken aan banden legden, moeten we nu luchtvervuiling en lawaaioverlast door autoverkeer stoppen.

Verkiezingen 2024: jullie zet

In 2024 hebben we een kans om het tij te keren. Wij, de Modal Shift Coalitie regio Antwerpen, bieden een maatschappelijk draagvlak aan de overheid en nieuw verkozen politici. Investeer in het Routeplan 2030 en maak de modal shift een realiteit.

Nabijheid. Volwaardig Openbaar Vervoer. Alternatieven voor Gemotoriseerd Verkeer. Dit zijn onze principes voor een betere toekomst. Laat dit een oproep zijn tot actie voor een groenere en aangenamere Antwerpse regio.

Teken het verzoekschrift: Investeer in voetganger, fiets en openbaar vervoer, nú!

Lees hier meer over onze oplossingen in ons memorandum

Contacteer onze woordvoerders

Bart Van der Spiegel

Vrijwilliger, inwoner van Kontich

bart.vanderspiegel [at] telenet.be (bart[dot]vanderspiegel[at]telenet[dot]be) 

 

Klaas Decorte

Beleidsmedewerker mobiliteit Bond Beter Leefmilieu

klaas.decorte [at] bblv.be (klaas[dot]decorte[at]bblv[dot]be) | +32 (0)489/83.55.20