Zonnepanelen blijven slimme investering, ook zonder terugdraaiende teller

Het Grondwettelijk Hof maakt een einde aan de terugdraaiende teller voor zonnepanelen, bijna een half miljoen mensen zijn getroffen. Bond Beter Leefmilieu betreurt de onzekerheid die dit schept bij burgers die willen investeren in zonnepanelen. Zonnepanelen blijven zowel vanuit ecologisch als vanuit economisch oogpunt een slimme investering, maar Vlaanderen moet dringend het investeringsvertrouwen herstellen via een stabiele en duidelijke regeling voor hernieuwbare energie.

Hoeksteen voor transitie naar koolstofvrije economie

Onze elektriciteit CO2-vrij maken is de hoeksteen om onze hele economie te verduurzamen. Zonnepanelen spelen daarin een cruciale rol. Momenteel is slechts een fractie van het potentieel benut: er zijn nog veel daken waarop zonnepanelen gelegd kunnen worden.

De Vlaamse Regering voorziet in haar eigen Zonneplan 2025 een verdubbeling van het vermogen aan zonnepanelen in Vlaanderen tegen 2030. Daar zijn veel burgers én veel daken voor nodig. Om de ambities waar te maken, is het een prioriteit om het investeringsvertrouwen in zonnepanelen te herstellen.

Rendabele investering

Investeringen in zonnepanelen blijven interessant, ook al wordt de stroom, die op het net wordt gezet om er later weer af te halen, anders verrekend zonder zo’n terugdraaiende teller. Erwin Cornelis van de Bond Beter Leefmilieu: "PV-installaties worden steeds goedkoper. De terugverdientijd blijft op die manier rond de tien jaar schommelen. Een veel betere belegging dan een spaarrekening."

Wie vandaag wil investeren in zonnepanelen, zal geen hinder ondervinden. Deze investeerders krijgen een vergoeding voor de stroom die ze op het net zetten.

Zonne-energie

Meer over Zonne-energie