Foto Jan Van Bostraeten

Zeven hoeraatjes voor de nieuwe leden van Bond Beter Leefmilieu

Foto Jan Van Bostraeten

We zijn trots dat we zeven nieuwe lidorganisaties kunnen verwelkomen: enkele vaste waarden, maar ook een aantal gloednieuwe campagnes en initiatieven. Maak kennis met De Leiding, Join for Water, Linked.Farm, Mei Plasticvrij, Transitie Vlaanderen, Voedsel Anders en Zomer Zonder Vliegen. 

Join for water

Join For Water vzw (vroeger Protos) focust op het thema water. Water is een basisrecht en essentieel voor mens en natuur - maar door klimaatverandering, bevolkingsgroei en ons consumptiepatroon wordt het schaars, wereldwijd. In het Zuiden werkt Join for Water samen met (lokale) overheden, lokale verenigingen, bedrijven en ontwikkelingsorganisaties. In België spreekt Join For Water de burger, lokale overheden en scholieren aan om hen bewust te maken van hun indirecte waterverbruik en in actie te komen om hun watervoetafdruk te verminderen. 

Sinds kort zet ook Bond Beter Leefmilieu in op de rol van water als transversaal item binnen onze beleidsthema’s: water raakt aan ruimtelijke ordening, landbouw, klimaatbeleid, industrie en énergie. Join for Water is een van de enige water-ngo’s in Vlaanderen. We zijn dan ook bijzonder blij met de samenwerking.

www.joinforwater.ngo

De Leiding

De drankenindustrie in België brengt jaarlijks 5 miljard niet-herbruikbare verpakkingen in de markt. Die moeten ook allemaal vervoerd worden - en daarna nog opgeslagen en gekoeld. De Leiding cvba is een startende sociale coöperatieve onderneming die drankvoorziening wil verduurzamen: door het transport, energieverbruik en afval bij drankvoorziening zo veel mogelijk te beperken. Ze bieden watertaps, herbruikbare drinkflessen en siropen om op basis van leidingwater lekkere frisdrank en duurzame mobiele bars  te maken. 

De Leiding is het perfect voorbeeld van een cvba waarvan de acties en activiteiten passen binnen de milieubeweging, stelden we vast bij Bond Beter Leefmilieu. Als sociaal coöperatieve onderneming gaan ze missiegedreven te werk en nemen ze andere organisaties mee in hun verhaal. Zo overtuigden ze tien festivals om samen met hen in ‘project water’ te stappen, waardoor ze jaarlijks 120.000 wegwerpflesjes vermijden.

www.tapwater.be

Linked.Farm

Linked.Farm wil actoren in de korte keten zoals boeren, ondernemers en overheden ondersteunen met een digitaal coöperatief platform waardoor het opzetten van hun eigen lokaal korteketennetwerk laagdrempelig en goedkoop wordt. Zo is Linked.Farm dé link die de samenwerking stimuleert tussen (hoeve-)producent en consument, tussen boer en horeca. 

Waarom zij besloten lid te worden van Bond Beter Leefmilieu? Laurence Claerthout van Linked.Farm: “Korte keten is per definitie versnipperd, want het gaat altijd om een lokale activiteit. Door samen te werken met anderen hopen we het aandeel van korte keten in de voedingsmarkt te verhogen. We willen echt wegen op het huidige voedselsysteem en het aan te zetten tot verandering. Daarom zoeken we naar samenwerking met andere organisaties.”

www.linked.farm

Mei Plasticvrij

Circulaire economie is relatief nieuw binnen de milieubeweging. Dus verwelkomen we graag Mei Plasticvrij

Mei Plasticvrij is een bewustwordingscampagne over de impact van onze plasticconsumptie op het milieu. Het opzet is simpel: allemaal samen een maand ons gebruik van wegwerpplastic verminderen. Het is een burgerinitiatief getrokken door een handvol geëngageerde vrouwen, die graag meer afvalarme alternatieven willen zien.

Bij Bond Beter Leefmilieu vinden we het fantastisch hoe Mei Plasticvrij zoveel meer is dan een campagne. De organisatoren inspireren en tonen welke alternatieven er zijn. Tegelijk stimuleren ze bedrijven en winkels om hun aanbod aan te passen en en de overheid om nieuwe wetten daarrond door te voeren. Circulaire economie is een relatief nieuw thema binnen de milieubeweging, dus vinden we het super dat we Mei Plasticvrij mogen verwelkomen. 

info.meiplasticvrij.be

Voedsel Anders

Voedsel Anders vzw is een groeiende beweging van organisaties die streven naar een ander, agro-ecologisch, voedselsysteem. Momenteel zijn 25 organisaties (kleine landbouworganisaties, milieu-organisaties en Noord-Zuidorganisaties) aangesloten. De kracht van Voedsel Anders bestaat erin de sterktes van al de betrokken organisaties te bundelen voor beter beleidswerk en communicatie met een breder bereik.

Esmeralda Borgo van Voedsel Anders: “Bond Beter Leefmilieu is als koepel een belangrijke belangenbehartiger van de milieubeweging. Met Voedsel Anders laten we zien dat het voedselsysteem anders kan. Agro-ecologische voeding is produceren in samenwerking met de natuur en met respect voor de autonomie van de boer. Via BBL hopen we andere milieu-organisaties te leren kennen en ze warm te maken voor onze kijk op voeding.”

www.voedsel-anders.be

Transitie Vlaanderen

Transitie Vlaanderen vzw heeft als doel bottom-up burgerinitiatieven te inspireren en ondersteunen om de klimaatverandering aan te pakken en de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen te verminderen. Geïnspireerd door de internationale transitiebeweging willen ze de sociale cohesie en veerkracht van lokale gemeenschappen vergroten. 

Transitiegroepen zijn gemotiveerde burgers die met lokale initiatieven de overgang van een olie-afhankelijke naar een CO2-neutrale samenleving willen inzetten. Transitie Vlaanderen is de koepel van transitiegroepen die hen daarbij ondersteunt. Burgerinitiatieven zijn een steeds groter wordende groep binnen de milieubeweging, dus de expertise van Transitie Vlaanderen is een absolute aanwinst, vinden we hier bij Bond Beter Leefmilieu.

www.transitie.be

Zomer Zonder Vliegen

Zomer Zonder Vliegen is een campagne die een groter bewustzijn wil creëren over de impact van vliegreizen. Zomer Zonder Vliegen wil die vanzelfsprekendheid van reizen per vliegtuig in vraag stellen en daagt je uit de alternatieven te herontdekken. Zomer Zonder Vliegen wil je ook de weg wijzen naar een andere manier van reizen: trager, minder ver en bewuster.

Net als Mei Plasticvrij gaat Zomer Zonder Vliegen verder dan enkel een campagne. Ze sporen mensen, overheden en bedrijven aan tot gedrags- en beleidsverandering op vlak van reizen. Zomer Zonder Vliegen is de eerste organisatie in ons netwerk die actief inzet op alternatieve vormen van reizen. Bij Bond Beter Leefmilieu zijn we blij deze topper erbij te hebben!

www.zomerzondervliegen.be

Linked.farm Join For Water Transitie Vlaanderen BBL Coop