Foto Anton Rusetsky

Vlaamse bedrijfsleiders vragen Europa om versterkt energiebesparingsbeleid

Foto Anton Rusetsky

Op de Europese Raadsvergadering van 11 juni in Luxemburg liggen enkele belangrijke energiedossiers op tafel. De Energy Saving Pioneers, een coalitie van voorlopers in energiebesparing, roept ministers Tommelein en Marghem op om zich aan te sluiten bij de voorlopersgroep met Frankrijk, Zweden en Luxemburg, die allen om een hogere ambitie vragen voor energie-efficiëntie. Het beleid moet dringend een versnelling hoger schakelen om in lijn te komen met de doelstellingen van het Parijsakkoord.

Energie-efficiëntie cruciaal om doelstellingen Parijs te halen

Drie belangrijke dossiers liggen op de onderhandelingstafel in Luxemburg: de Hernieuwbare Energierichtlijn, de Energie-Efficiëntie Richtlijn en de Governance Richtlijn.

Het belang van de onderhandelingen kan niet onderschat worden. Om de wereldwijde klimaatopwarming ruim onder de 2°C te houden en te mikken op 1.5°C, zoals overeengekomen in het Parijsakkoord, moet de Europese Unie evolueren naar een veiligere, zuinigere en properdere economie.

Energy Saving Pioneers (een coalitie van voorlopers in energiebesparing, gefaciliteerd door Bond Beter Leefmilieu) vraagt een bindende doelstelling van minstens 40% energie-efficiëntie, ondersteund door een robuust bestuur dat er voor zorgt dat alle lidstaten ook effectief hun doelstellingen behalen. Als de Europese Raad leiderschap wil tonen en een succes wil maken van de energietransitie, moet ze afstappen van haar zwakke positie in de huidige onderhandelingen. Een indicatieve doelstelling van 30% energiebesparing tegen 2030 is ruim onvoldoende. Ook België is niet erg constructief in de onderhandelingen.

Energie besparen = economische én maatschappelijke baten

Nochtans is energie-efficiëntie dé manier om voordelen op korte termijn (zoals werkgelegenheid, competitiviteit en energiezekerheid) te koppelen aan de uitdagingen op lange termijn (zoals klimaatactie en Europa’s verouderde energie-infrastructuur). Voor België zou het bruto nationaal inkomen met meer dan 1% stijgen bij een keuze voor 35% energie-efficiëntie in plaats van 30%.

In Vlaanderen is er dringend nood aan concrete beleidsmaatregelen om de renovatiemarkt aan te zwengelen, KMO’s aan te zetten tot zuinig energiegebruik en de industrie op weg te helpen naar een koolstofarme strategie. De Raadsvergadering van 11 juni is een ideale gelegenheid voor onze ministers van Energie Marghem en Tommelein om hun klimaatengagement en hun pleidooi voor meer energie-efficiëntie concreet te maken.

> Lees hieronder de open brieven van de Energy Saving Pioneers aan ministers van Energie Marghem en Tommelein

Energiebesparing Energy Saving Pioneers

Meer over Energiebesparing