Tromgeroffel voor zes nieuwe leden van Bond Beter Leefmilieu

Met trots verwelkomen we zes nieuwe lidorganisaties: stuk voor stuk initiatieven met een creatieve en vernieuwende aanpak. Maak kennis met Het Ministerie voor Natuur, Climate Lab, Samensterker en Daarom Wel die zopas lid werden! En in mei sloten al Rikolto en Back on Track aan. 

Het Ministerie voor Natuur

Het Ministerie voor Natuur heeft flink wat ideeën om van tuinen, bedrijventerreinen en steden bondgenoten van de natuur te maken. En het kan die (helpen) uitvoeren ook.

Een greep uit het aanbod:

  • Tijdelijke natuur is een oplossing voor gronden die aangekocht werden voor industriële ontwikkeling, ontginning, woningbouw … en nog een tijd onbenut blijven.
  • Natuurinclusief bouwen: door van bij de eerste bouwplannen ook na te denken over hoe je huis de biodiversiteit kan ondersteunen, kan je flink wat ecologische winst maken.
  • Stadsnatuur: de stad wordt onderschat als ecosysteem op zich én als link tussen andere biotopen zoals het platteland of natuurgebieden.

Climate Lab

Climate Lab ondersteunt organisaties en gemeenschappen die een positieve klimaatimpact willen realiseren.

Als klimaatexperten weten ze dat klimaatactie niet duur of polariserend hoeft te zijn. Integendeel: Climate Lab creëert waarde door met gedegen kennis en via slimme klimaatacties te werken aan klimaatneutraliteit.

Samensterker

Samensterker gebruikt de kracht van de groep om groepsaankopen te organiseren. Het team biedt diensten en producten aan die voor een maatschappelijke meerwaarde zorgen. Daarmee probeert het structurele kosten voor gezinnen te verlagen. Zo zorgt het ervoor dat jij beter kan kopen, en dus ook beter kan leven.

Daarom Wel!

Stel dat boerderijen opnieuw van iedereen worden? Dat we ze als burgers opnieuw samen beheren? In een wereld waarin deeleconomie vanzelfsprekend is. Als we in dezelfde buurt wonen en samen eigenaarschap of verantwoordelijkheid delen, dan is een gemeenschappelijk doel een must.

Dat is het idee achter CVBA-so Daarom Wel! Door het eigenaarschap van een lap grond met zoveel mogelijk mensen te delen, ontstaat er 'onverkoopbaarheid'. Gevolg: de plek is geen handelswaar meer en wordt beschermd door de consensus.

Rikolto

Rikolto (vroeger Vredeseilanden) betekent ‘oogst’ in het Esperanto. Samen met boeren, bedrijven, wetenschappers en overheden oogst Rikolto nieuwe ideeën om een groeiende wereldbevolking op een duurzame wijze te voeden.

Back on Track

Back on Track Belgium is de Belgische tak van het Europese collectief Back on Track Europe. Het Europese netwerk wil het grensoverschrijdende spoorverkeer en de nachttreinen ondersteunen en verbeteren.

Back on Track Belgium wil de lagere ecologische impact van het internationaal treinreizen in beeld brengen via studies, congressen en workshops. De organisatie wil de voordelen ervan aantonen voor de verschillende klimaatdoelstellingen, de werkgelegenheid, de modal shift naar koolstofarmere mobiliteit en een laagdrempelig en kwalitatief reisaanbod.

Samensterker Daarom Wel! Rikolto Back on Track Belgium