Foto Kris Van Rossem

Tommelein ontmoet Energy Saving Pioneers: iedereen mee aan boord in de energietransitie

Foto Kris Van Rossem

Op 12 maart lichtte minister van Energie Bart Tommelein het Energiepact en de lopende onderhandelingen toe aan meer dan 20 bedrijfsleiders. Tijdens een geanimeerde business lunch wisselden de leden van de Energy Saving Pioneers (ESP) van gedachten met de minister over het belang van energie-efficiëntie in de energietransitie. De minister begon én eindigde zijn betoog met een vurig pleidooi voor energiebesparing: energie besparen is het allerbelangrijkste onderdeel van het energiesysteem van de toekomst. Een boodschap die de ondernemers wel konden smaken.  

Iedereen mee aan boord

Minister Tommelein betreurde tijdens de ontmoeting dat het Energiepact helemaal herleid is tot de discussie over de kernuitstap en dat de onderhandelingen zo lang aanslepen. Want de tekst bevat heel wat interessante voorstellen waar we snel werk van moeten maken, ook op het vlak van energiebesparing. De rente is historisch laag, ESCO’s bieden aan ondernemingen de kans om energie te besparen zonder zelf te moeten investeren. Nu is het moment om actie te ondernemen. Tommelein pleitte voor een eendrachtig engagement van burgers, bedrijven en overheden om te investeren in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Iedereen moet mee aan boord.

Verschillende bedrijfsleiders polsten of verplichtingen niet stilaan aan de orde zijn: renovatieverplichtingen na verkoop, of maatregelen bij ondernemingen waar investeringen in energiebesparing een hoger rendement hebben dan het rendement van de kernactiviteiten en waar prefinanciering via een ESCO aangeboden wordt. De minister hield echter de boot af en waarschuwde dat te snel gaan het draagvlak kan ondermijnen. Liever dan verplichtingen, wil hij inzetten op motiveren en stimuleren. Onder ander via fiscale prikkels bij renoveerders via onroerende voorheffing, schenkingsrechten en registratierechten. Verplichtingen kunnen volgens hem pas in allerlaatste instantie.

Enkele ESP-leden wezen op het belang om werkelijke data te gebruiken in plaats van theoretische data. Slechte berekeningsmethodes straffen de beste technieken soms af. De minister had begrip voor de problematiek, maar wees er op dat er in veel gevallen gewerkt moet worden met de data die voorhanden zijn. Tommelein gaf ook aan veel hoop te hebben in de nieuwe woningpas en EPC+.

Nood aan lastenverschuiving van elektriciteit naar fossiele brandstoffen

Alle aanwezigen waren het eens over de nood van een lastenverschuiving van elektriciteit naar fossiele brandstoffen om warmtepompen rendabel te maken. Tommelein erkende de historische fout om alle kosten van de energietransitie bij de energiefactuur te parkeren. Waar geld voor onderwijs of openbare werken steeds uit de algemene middelen komt, wordt de energietransitie gefinancierd via de elektriciteitsrekening. Dat moet anders. Maar de minister temperde daarna snel de verwachtingen. Er zijn tal van maatregelen nodig om de shift te maken. De concrete uitwerking van de lastenverschuiving ziet Tommelein eerder voor de volgende regeringen weggelegd. Maar de principes moet volgens hem wel nú vastgeklonken worden in het Energiepact.

> Bekijk hier alle foto's van de lunch

Energiebesparing Energy Saving Pioneers

Meer over Energiebesparing