Schud jij ook in 2022 mee de wereld wakker?

Op 25 september 1971 zag Bond Beter Leefmilieu het levenslicht, met steun van 39 natuur- en milieuverenigingen. Vandaag, vijftig jaar later, was er nog nooit zoveel aandacht voor onze thema’s. Talrijke burgers ondernemen op eigen initiatief duurzame acties, steeds meer bedrijven zien voordelen in een ecologische aanpak en ook op politiek niveau krijgt het thema een prominente plaats. Dat is positief en hoopgevend. We hebben ons jubileum en bijhorende verwezenlijkingen dit jaar dan ook in stijl gevierd. 

En toch is ons werk nog niet af, integendeel. In de periode 2013-2019 nam de open ruimte in Vlaanderen af met 12.500 hectare. Uit recente vergunningsaanvragen van chemiebedrijven als TotalEnergies, BP Chembel en Evonik blijkt dat Vlaanderen te laks omgaat met onze omgeving en keer op keer te zwakke normen oplegt. Ook de saga rond het bedrijf 3M illustreert dat de overheid het stuur is kwijtgeraakt de voorbije jaren. En als klap op de vuurpijl: tachtig procent van de Vlaamse beschermde natuur kreunt onder te hoge stikstofdruk. 

Samen vaart maken

Wat betekenen deze vaststellingen? Dat er nood is aan een flinke ommezwaai. Broeikasgassen moeten drastisch dalen, het renovatieritme verdrievoudigen en laten we met z’n allen massaal overschakelen op hernieuwbare energie en elektrisch vervoer. We bevinden ons in het decennium van de versnelling en Bond Beter Leefmilieu wil daar mee het voortouw in nemen.

We werken de komende jaren verwoed verder rond thema’s waar we de voorbije halve eeuw expertise rond opgebouwd hebben: industrie, ruimte, transport, landbouw en voeding en energie. We adviseren en inspireren overheden om hun beleid bij te sturen en bouwen met uiteenlopende stakeholders aan een inclusieve groene economie. We stimuleren verandering in steden en gemeenten met inspirerende voorbeelden en projecten.

Tegelijk ondersteunen we onze lidverenigingen die impact maken op vlak van de consumptie van goederen, het behoud van natuur en bos, toerisme, de digitale en financiële wereld, want ook dat zijn sectoren die een duurzame toekomst mee zullen vormgeven.

Iedereen mee

Onze laatste en grootste uitdaging is om al onze acties af te stemmen op de superdiverse samenleving waarin we leven. Hoe betrekken we mensen die nog niet mee zijn met ons verhaal: (kwetsbare) burgers die met andere zorgen kampen dan de klimaatproblematiek, bedrijven die de meerwaarde van duurzame acties (nog) niet inzien, en mensen die (nog) niet klaar zijn om bepaalde gewoonten en verworvenheden op te geven? 

Hieraan werken vraagt dat we de bekommernissen en zorgen van de mens in de straat kennen én ernstig nemen. Dat we samen met overheden, organisaties en bedrijven oplossingen op maat uitwerken en ontzorgen. Dat we de taal spreken van diegenen die nog de eerste stappen moeten zetten richting vergroening. Dat we met betaalbare oplossingen afscheid kunnen nemen van het idee dat duurzaam vooral duur is. 

We blijven krachten bundelen

De toekomst is een verhaal van iedereen. Daarom blijven we ook de komende jaren de krachten bundelen met andere natuur- en milieuorganisaties, met het brede middenveld, met ondernemingen en beleidsorganen, en met alle mensen die zich willen engageren voor vandaag én morgen. 

Heel erg bedankt dat je mee bouwt aan een gezonde toekomst. Want zonder de steun en het engagement van mensen zoals jij stonden we niet waar we nu staan. Laten we de wereld ook in 2022 samen wakker blijven schudden!

Fijne feestdagen!

50 jaar krachten bundelen