Red de Europese Waterwet

Onze rivieren, meren en moerassen worden beschermd door de Europese Kaderrichtlijn Water. Deze wet moet onze waterlopen en rivieren opnieuw zuiverder te maken tegen uiterlijk 2027 en zorgde al voor de terugkeer van soorten als de ijsvogel, lepelaar en aalscholver.

Helaas overweegt de Europese Commissie - onder invloed van enkelen lidstaten zoals België - de regelgeving nu af te zwakken. WWF-Belgium roept samen met Natuurpunt en honderden andere ngo’s burgers in heel Europa op om hun krachten te bundelen via de campagne #ProtectWater. Help ons de waterwet te redden! Teken hieronder de Europese Bevraging nu. 

Help de waterwet te beschermen

Natuurpunt heeft de juiste antwoorden van de bevraging al ingevuld voor jou. Om het document in jouw naam naar de Europese Commissie te sturen, vul je enkel nog je persoonlijke gegevens in. 

Het formulier dat je invult is van Natuurpunt. De nieuwsbrief waarvoor je je kan inschrijven is eveneens die van Natuurpunt.

#protectwater

Water is een bron van leven, zowel voor de natuur als voor de mens. Van de vrijstromende rivieren die vissen en vogels nodig hebben om te overleven, tot het schone water dat bij jou uit de kraan komt.

Onze rivieren, meren en moerassen worden beschermd door Europese regelgeving. Helaas overweegt de Europese Commissie deze regelgeving af te zwakken. De jarenlange inzet om ons water schoon te krijgen en verder herstel stelt dan niks meer voor. Maar als we met z’n allen laten weten hóe waardevol schone rivieren, meren en moerassen zijn, kunnen we voorkomen dat ons water zijn bescherming verliest.

De Europese Commissie wil jouw mening weten, dit is de enige kans om je stem te laten horen. Wij hebben de antwoorden ingevuld die ervoor zorgen dat de wet onveranderd blijft. Kom nu in actie en #protectwater!

Wat is het probleem?

Volgens de laatste gegevens is 60% van de Europese wateren niet gezond. Mensen leggen waterrijke gebieden al eeuwenlang droog voor landbouw, industrie en bewoning. De kwaliteit van riviernatuur is verslechterd door baggeren en vervuiling en leefgebieden van vissen en vogels zijn vernietigd. Niet alleen de natuur ondervindt negatieve gevolgen, ook wij krijgen steeds vaker te maken met overstromingen en droogtes en op langere termijn een slechtere waterkwaliteit.

Wat is de oplossing?

Met de Europese waterwet, de zogenaamde Kaderrichtlijn Water, beloofden overheden om al het oppervlakte- en grondwater te beschermen. Uiterlijk in 2027 moeten onze rivieren, meren en moerassen op orde zijn. Maar ondanks de beloftes is de kwaliteit van onze wateren juist achteruit gegaan. En als de wet wordt afgezwakt, wordt dit alleen nog maar erger. Dat kunnen we niet laten gebeuren!

Waterkwaliteit Natuurpunt WWF

Meer over Waterkwaliteit