Na ISVAG toont nu ook het IVAGO dossier dat afvalverbrandingsovens niet site per site bekeken mogen worden. (c) Vivianne Lemay

Proefvergunning Gentse afvaloven toont dat Vlaams afvalbeleid keuzes moet maken

Na ISVAG toont nu ook het IVAGO dossier dat afvalverbrandingsovens niet site per site bekeken mogen worden. (c) Vivianne Lemay

Vlaams Minister voor Leefomgeving Zuhal Demir geeft de verbrandingsoven van IVAGO slechts een vergunning voor een proefperiode van 2 jaar in plaats van een vergunning van onbepaalde duur. Daarmee ligt deze beslissing in de lijn van een aantal andere vergunningen, zoals ook de ISVAG-verbrandingsoven. Bond Beter Leefmilieu en het Gents MilieuFront vinden dit een positieve stap, en hameren op een sterk Vlaams afvalbeleid dat zich richt op meer afvalpreventie en circulariteit. 

IVAGO vroeg een vergunning voor onbepaalde duur aan. De aanvraag ging zowel over een verlenging als een revamp (grondige renovatie) van de oven. De tijdelijke vergunning legt nu voorwaarden op om te zien of die revamp wel kan. 

De Minister argumenteert dat de aanvraag voor onbepaalde duur onvoldoende onderbouwd is in functie van een exploitatie van de verbrandingsinstallatie op langere termijn. Daarmee worden de bezwaren van Bond Beter Leefmilieu en GMF bijgetreden. Zij stelden dat de aanvraag niet in lijn was met de Vlaamse ambitie om meer afval te voorkomen.

Tycho Van Hauwaert van Bond Beter Leefmilieu licht toe: “We moeten afval vermijden in plaats van verbranden. Die piste van een evolutie naar minder huishoudelijk restafval ontbreekt in de Gentse langetermijnplannen. Daarnaast zien we nog geen voornemen om volledig klimaatneutraal te zijn. Pas als dat duidelijk is, kan de oven eventueel langer vergund worden.”

"De vergunning van twee jaar is belangrijk zodat IVAGO zich kan voorbereiden op een grondige renovatie om de uitstoot verder te beperken. Zo zal de lokale uitstoot van stikstofoxiden en dioxines dalen,” zegt Steven Geirnaert van GMF.

Vlaams beleid is nodig

Bond Beter Leefmilieu ziet een gelijkenis met de case van ISVAG, de afvalverbrandingsoven in het Antwerpse Wilrijk. Ook deze installatie kreeg een proefvergunning van slechts 2 jaar.

Na ISVAG toont nu ook het IVAGO dossier dat afvalverbrandingsovens niet site per site bekeken mogen worden. De Vlaamse klimaatdoelstellingen en het Lokaal Materialenplan stellen duidelijk dat we richting minder afval moeten en zullen gaan. Het is nu dus aan de Vlaamse Regering om te bekijken waar het nog zin heeft om een oven te hebben, op basis van welke installatie haar uitstoot het efficiëntst kan doen dalen. 

Afvalbeleid Gents MilieuFront

Meer over Afvalbeleid