Oproep aan minister Somers: Herbekijk de beslissing rond het Minderhedenforum

Maandag kondigde Vlaams minister van Samenleven Bart Somers aan dat hij het Minderhedenforum niet langer wil selecteren als participatieorganisatie die de volgende vijf jaar mee kan timmeren aan een inclusief Vlaanderen. Hoewel hij deze ochtend gas terugnam en stelde een oplossing na te streven, blijven we ons verbazen over een aantal uitspraken die ver staan van de realiteit. Als de minister écht partnerschappen wil versterken om op het terrein het verschil te maken, dan zal hij bereid moeten zijn om in te stappen in een reëel toekomstverhaal. Dit kan niet zonder het Minderhedenforum.

Tegenstellingen die er niet zijn

“De minister betreurt de commotie en het feit dat men dreigt te vervallen in onnodige tegenstellingen”, zo lezen we in zijn persbericht van 11 november. Daar kunnen we het helemaal mee eens zijn. Maar mogen we dan ook vragen om zelf ook geen tegenstellingen te zoeken die er niet zijn? Het verschil tussen Join.Vlaanderen en het Minderhedenforum is er geen van de toekomst versus het verleden, zoals hij zelf beweerde. En de erkende Vlaamse etnisch-culturele federaties zijn niet de monolithische, gesloten blokken, zoals de minister doet uitschijnen. Zolang de bewezen innovatiekracht van het intercultureel middenveld niet recht in de ogen gekeken wordt, dreigt het beleid zich decennia terug naar het verleden te katapulteren. En net dat kunnen we ons niet permitteren.

Offensieve netwerkorganisatie

Het Minderhedenforum evolueerde van een koepelorganisatie naar een brede netwerkorganisatie in een superdiverse samenleving, waarin de expertise van verenigingen en burgerbewegingen samen wordt gebracht met die van vele andere experten, innovators, academici en noem maar op. Het is geen of-of, maar een en-en-verhaal: alle krachten bundelen om een reële, volwaardige participatie van iedereen in Vlaanderen en Brussel mogelijk te maken. Daarmee toont de organisatie zich als een eigentijdse middenveldspeler: offensief, toekomstgericht én in staat om zowel het beleid te inspireren als op vele plaatsen in Vlaanderen reëel het verschil te maken.

Dat laatste zag ook de administratie, die het dossier van het Minderhedenforum positief adviseerde aan de hand van minister Somers’ richtlijnen. We begrijpen niet dat een gevestigde actor, die voldoet aan de criteria, op deze manier zomaar opzij kon worden geschoven.  

Broodnodige kracht

Deze combinatie van opgebouwde expertise en een open netwerkstructuur- en cultuur, kan en mag de Vlaamse overheid niet zomaar opzij schuiven. We weten dat ook de minister eerder vandaag dan morgen alles uit de kast wil halen om integratie en gelijke kansen te bevorderen. Ook wij, het breed vertakte verenigingsleven in Vlaanderen, hebben deze krachten broodnodig om mee te bouwen aan een inclusieve maatschappij van morgen.  Het is belangrijk dat we een beroep kunnen blijven doen op een organisatie die diversiteit en participatie in het verenigingsleven, en bij uitbreiding de Vlaamse samenleving, mee aanwakkert. Een doorstart van de expertise, de sterke netwerking én de terreinkennis van het Minderhedenforum is voor ons dan ook evident.   

Gaan voor een reëel toekomstscenario

Minister Somers wil, zoals hij in hetzelfde persbericht schrijft, “de rust doen weerkeren”. We denken inderdaad dat dit belangrijk is. De beste manier om dit te doen, is de beslissing van maandag te herbekijken en, samen met het Minderhedenforum, in een open dialoog te komen tot  een impactgedreven en reëel toekomstscenario.