Omwonenden Brussels Airport organiseren luchthavenmanifestatie op zondag 12 november

Midden juli 2024 loopt de milieuvergunning van Brussels Airport af. De luchthaven gaf al aan verder te willen groeien. De omwonenden vragen dat ministers Zuhal Demir en Georges Gilkinet de bescherming van de volksgezondheid en het leefmilieu boven de winst van de private aandeelhouders van de luchthaven plaatsen. Daarom organiseren de bewonersgroepen en milieuverenigingen uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië een gezamenlijke optocht naar de luchthaven op zondag 12 november. 

Van kwaad naar erger

Het studiebureau ENV-ISA berekende in april, in opdracht van Bond Beter Leefmilieu, dat het vlieglawaai van Brussels Airport de slaap van 109.000 omwonenden ernstig verstoort en dat zo’n 50.000 mensen een sterk verhoogd risico lopen op hart- en vaatziekten. De gezondheidseconomische kost van de geluidsoverlast bedraagt meer dan 1 miljard euro.

Maar ook ons leefmilieu heeft zwaar te lijden onder het vliegverkeer. De vliegtuigen die vertrekken vanop Brussels Airport stoten meer stikstofoxiden uit dan alle bedrijven in de Antwerpse haven samen, en meer broeikasgassen dan wat vrijkomt bij de verwarming van 1 miljoen huishoudens.

Maar bovenal slaagt de luchthaven er niet in orde op zaken te stellen en gaat het daardoor van kwaad naar erger, aldus Jasper Wouters van Bond Beter Leefmilieu: “Het ontwerp milieu-effecentrapport spreekt boekdelen: de komende 10 jaar zullen nog meer mensen lijden aan ernstige slaapverstoring en zal er nog meer stikstof de lucht in worden geblazen. Het effect van de nieuwe zuinigere toestellen wordt volledig teniet gedaan door de inzet van meer en grotere toestellen. Ook zullen de wegen rond de luchthaven verder dichtslibben door een toename van 40 % meer vrachtwagens. Zowel de leefbaarheid van honderdduizenden omwonenden als de kwaliteit van ons leefmilieu komen hierdoor nog meer onder druk te staan.”

Moment van de waarheid

De omwonenden zijn het pappen en nathouden van de voorbije drie decennia meer dan beu. Nu blijkt dat het management van de luchthaven zelfs verdere groeiplannen aan het uitwerken is en een eeuwigdurende vergunning nastreeft, trekken bewonersgroepen en milieu-organisaties alle registers open, gaande van een petitie, een mars tot eventueel zelfs juridische stappen. Met deze acties willen ze dat de overheid bindende doelstellingen inzake geluid en broeikasgassen oplegt aan de luchthavenuitbater en de luchtvaartmaatschappijen. Volgens de omwonenden is een verbod op nachtvluchten de enige bewezen manier om de nachtrust te herstellen. Ook vragen ze een plafond op het aantal vliegbewegingen en grenzen aan de hoeveelheid lawaai en het aantal overvluchten waaraan ze worden blootgesteld.

Jos Jonckers van het Burgerforum Luchthavenregio: “Onze politici hebben de luchthavenuitbater de voorbije jaren systematisch de hand boven het hoofd gehouden. Nu is het moment van de waarheid aangebroken, want het milieu-effectenrapport geeft duidelijk aan dat de impact van de luchthaven zelfs tot ver voorbij Leuven, Vilvoorde, Waver en Waterloo te voelen is én dat de technologische vernieuwing weinig soelaas biedt. Enkel door de groei van de luchthaven te beperken, kunnen we het evenwicht tussen economie, ecologie en gezondheid herstellen.”

Mensen op de been

Samen staan we sterk, aldus Bertrand Waucquez van de Belgische Unie Tegen Vliegtuighinder: “Het is enorm belangrijk dat we met een grote groep bewoners en milieuverenigingen uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië samen onze stem laten horen. Hiermee sturen we een zeer sterk signaal naar onze politici, Vlaams en federaal, dat ze onze eisen niet zomaar naast zich kunnen neerleggen. Op zondagnamiddag 12 november willen we een hoop mensen op de been brengen. Vanaf het station van Zaventem zullen we een optocht houden richting de ingang van de luchthaven.”

En ze doen dat met een duidelijke boodschap, vult Brigitte Buffard van Bruxelles Air Libre aan: “Wij zijn niet tegen de luchthaven. Wel vragen we een duidelijk kader waarbinnen de luchthaven de komende decennia kan opereren, en waarbij onze nachtrust en onze gezondheid gerespecteerd worden. Brussels Airport is een luchthaven in dichtbevolkt stedelijk gebied. Je kunt die eenvoudigweg niet uitbaten zonder rekening te houden met de gezondheid van die honderdduizenden omwonenden. Als je dat wel doet, dan pleeg je schuldig verzuim. En dat zullen we niet aanvaarden.”

Klik hier om de aankondiging van de luchthavenmanifestatie op zondag 12 november te bekijken.

Klik hier voor het Facebookevenement.

Luchtvaart Wij liggen er wakker van!

Meer over Luchtvaart