Oekraïense en Belgische ngo’s overhandigden vandaag een open brief waarin ze de Belgische regering vragen om een verbod op de overslag van Russisch lng.

Oekraïense en Belgische ngo’s vragen verbod op Russisch gas aan Buitenlandse Zaken

Oekraïense en Belgische ngo’s overhandigden vandaag een open brief waarin ze de Belgische regering vragen om een verbod op de overslag van Russisch lng.

Vandaag verzamelden ongeveer 50 mensen voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze overhandigden een open brief waarin 23 Oekraïense ngo’s Minister Hadja Lahbib, Minister Tinne Van der Straeten en premier Alexander De Croo vragen om een verbod op de overslag van Russische lng. Enkele vertegenwoordigers werden ontvangen door medewerkers van het kabinet Lahbib.

Met een open brief richten 23 Oekraïense ngo’s zich rechtstreeks tot de Belgische federale regering. Ze vragen een volledig verbod op de overslag van Russisch lng in alle Europese havens, inclusief die van Zeebrugge. Ze verwijzen daarbij naar Nederland en het Verenigd Koninkrijk die reeds een verbod invoerden.

Ons land, specifiek via de haven van Zeebrugge, blijft één van de grootste draaischijven van Russisch gas, en steunt zo de Russische oorlogskas, klinkt het. 

"Hoe kan de Belgische regering aan de ene kant zeggen dat ze tegen de Russische brutaliteit is, en aan de andere kant toelaten dat de haven van Zeebrugge een kritieke schakel blijft in de Russische export van fossiel gas? Dit verbod laat onnodig lang op zich wachten”, aldus Oleh Savytskyi, Senior Campaigns Manager bij Razom We Stand NGO.

Olena Kuzhym, beleidsmedewerker bij Promote Ukraine, vult aan: “De overslag in België is ten dienste van gasgigant Novatek. Dat bedrijf levert huurlingen aan het Russische leger dat talloze oorlogsmisdaden begaat in Oekraïne. Indien we willen dat democratie en duurzaamheid zegevieren in Europa, dan moeten regeringen bedrijven, die louter mikken op winst ten koste van mensenrechten, terugfluiten.”

Overleg met regering

Hun actie krijgt de steun van Vredesactie, Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en Tegengas/Dégaze. Zij vragen al maanden een verbod op handel in Russisch gas. Enkele vertegenwoordigers van de Oekraïense en Belgische ngo’s werden door medewerkers van het kabinet Lahbib ontvangen.

“We merkten dat de medewerkers geraakt waren door de getuigenissen uit Oekraïne, en ze beloofden ons om onze vraag door te geven aan de minister van Buitenlandse Zaken. Minister van Energie Tinne Van der Straeten gaf na aanhoudende druk reeds aan dat ze mogelijkheden voor een volledig verbod op overslagdiensten wil bekijken. We stellen deze vraag al meer dan een jaar, dus we dringen aan op actie om die voornemens waar te maken”, vertelt Angelos Koutsis, beleidsmedewerker energie bij Bond Beter Leefmilieu na het overleg.

"Momenteel wordt de Russische oorlogskas naar schatting met 700 tot 800 miljoen euro per jaar gespijsd, als een direct gevolg van de lng-overslag in Zeebrugge. Slechts een fractie van dat gas wordt bovendien gebruikt in EU-landen, en is dus niet van belang voor onze bevoorradingszekerheid. Onze handelsrelaties moeten bijdragen aan de bescherming van mensenrechten, in plaats van oorlogsmisdaden te financieren. Een ban op Russisch lng is een eerste noodzakelijke stap in die richting”, zegt Mattijs Van den Bussche, campagnevoerder bij Vredesactie.

“Rusland plant om tegen 2030 de Arctische lng-export te verdriedubbelen om zo meer toegang te krijgen tot internationale markten en minder afhankelijk te zijn van de Europese afzetmarkt. Dat België dit faciliteert via de haven van Zeebrugge, is onbegrijpelijk in het licht van de Russische agressie en staat haaks op onze engagementen in het Klimaatakkoord van Parijs”, voegt Angelos Koutsis, beleidsexpert energie bij BBL toe.

De open brief is hier te vinden

Greenpeace