Mobiliteit: maak de duurzame keuze ook de makkelijke

In ons klimaatmemorandum geven we meer dan 200 concrete voorstellen voor een sociaalrechtvaardig Vlaams en Federaal klimaatplan. In het mobiliteitssysteem van de toekomst zijn de duurzame verplaatsingen de aantrekkelijkste keuze. Nabijheid, actieve modi, openbaar vervoer en gedeelde (elektrische) mobiliteit komen radicaal op de eerste plaats. Om dat waar te maken, beginnen we met deze drie speerpunten.

Zet in op openbaar vervoer als hoeksteen 

Kwalitatief openbaar vervoer met een goede dekking op het vlak van tijd en locatie is de hoeksteen van een duurzaam mobiliteitssysteem: de spoorwegen vormen de basisas, bussen en trams brengen je verder vanaf de stations. Het idee van vraaggestuurde basisbereikbaarheid moet hier ambitieus ingevuld worden, zodat het ‘vervoer op maat’ ook op maat is van lagere inkomens en minder mobiele groepen. En zorg ervoor dat je met één - betaalbaar - ticket alle treinen, bussen en trams van ons landje kunt nemen.

Kwalitatief openbaar vervoer krijg je niet zonder het nodige budget. Maak daarom de ambitie uit de Spoorvisie waar, roep een halt toe aan de besparingen bij De Lijn en verhoog de investerings- en werkingsmiddelen. Wees ambitieus bij de ontwikkeling van het stads- en streekvervoer door De Lijn, met de ‘vertramming’ van drukke buscorridors. Ook nodig: een dringend inhaalmanoeuvre op vlak van elektrificatie van bussen, zodat de steden emissievrij bediend kunnen worden tegen 2025.

Voer de kilometerheffing in, zodat de vervuiler betaalt

Met een slimme kilometerheffing betaal je niet langer belasting als je een auto hebt, maar wel als je die gebruikt. Zo vormt de heffing een belangrijke stimulans om verplaatsingen te vermijden en te verschuiven naar duurzame vervoersmiddelen. Concreet: Voer een slimme kilometerheffing in tegen 2026, die differentieert op basis van de ecoscore en spits- en daluren. Tegelijk behouden we de BIV, zodat consumenten bij de aankoop van een wagen nog steeds gestimuleerd worden om een schoner en emissievrij model aan te schaffen. Met de inkomsten zorgen we voor een basisbudget of sociaal tarief voor kwetsbare doelgroepen en een verlaging van de Vlaamse personenbelasting of lasten op arbeid.

Zorg voor emissievrij vrachtverkeer

Om tot gezonde stads- en dorpscentra te komen waar het fijn leven is, is emissievrij vrachtverkeer de sleutel. Hoe komen we daar? Heel concreet: verplicht emissievrije stadslogistiek vanaf 2025 en faseer professionele diesel uit tegen 2027, en investeer volop in klimaatneutrale voertuigen, laadinfrastructuur en ondersteuning voor fietslogistiek in de steden. 

Met de hulp van openbare aanbestedingen en concessies op basis van de potentieelkaart zorgen we ervoor dat het publieke laadnetwerk voor vrachtvervoer snel vorm krijgt. Aan de rand van de stad worden goederen gebundeld in consolidatiecentra, waarna ze per fietskoerier naar hun bestemming in het centrum gaan.

Ontdek meer mooie mobiliteitsmaatregelen

Oplossingen voor een eerlijk klimaatbeleid