Bos met wandelpad
(c) Natuurpunt Meetjesland - Johan Rysselaere

Massaal protest redt waardevolle bosgebieden

(c) Natuurpunt Meetjesland - Johan Rysselaere

Actievoeren loont! Door massaal protest - ondersteund door o.a. Bond Beter Leefmilieu, BOS+ en Natuurpunt - zijn twee stukken waardevol bos gered van bebouwing. Het gaat om het Scheutbos in Kaprijke en het Sterrebos in Gent. In het eerste geval werd een verkavelingsvergunning geweigerd door de gemeente. In het tweede geval werd een vergunning voor een studentenhome weer ingetrokken door minister Zuhal Demir. Maar in beide gevallen zijn de bomen gered.

Verkaveling Scheutbos nefast voor leefmilieu en woonkwaliteit

Het eerste dossier speelt zich af in het Scheutbos in de gemeente Kaprijke. Dit is biologisch een zeer waardevol bosgebied, met meer dan duizend soorten fauna en flora. Dat hoeft ook niet verbazen, het is een oud bos waarvan het grootste deel dateert uit de 18de en 19de eeuw. Een volledig volgroeid bos dus, met heel waardevolle vegetatie. Het Scheutbos vormt bovendien een belangrijke schakel in de ruimere Meetjeslandse bossengordel, die van de Oosteeklose en de Lembeekse Bossen tot het Drongengoed en de bossen van Maria-Aalter loopt. En dat wordt gewaardeerd door omwonenden: er werden meer dan 1.500 bezwaren ingediend tegen een nieuwe verkavelingsaanvraag van 15.000 vierkante meter. 

Op het gewestplan is een groot deel van dit bos aangeduid als woonparkgebied. Juridisch gezien kan het bos verkaveld worden. De wetgeving stelt echter dat een vergunningsaanvraag niet alleen getoetst moet worden aan de juridische voorschriften, maar ook aan ‘de goede ruimtelijke ordening’. Het is met dit argument dat de gemeente de verkaveling - zeer terecht - weigerde. Het gemeentebestuur argumenteert dat de verkaveling nefast is voor het leefmilieu en de woonkwaliteit in de gemeente, zodat de aanvraag in strijd is met de goede ruimtelijke ordening. 

Dankzij deze beslissing is op korte termijn een deel van het Scheutbos gered. Maar het ganse Scheutbos verdient een definitieve bescherming. Ten gronde zou de bestemming op het gewestplan gewijzigd moeten worden van woongebied naar groengebied. In dat geval moet een planschadevergoeding betaald worden aan de eigenaar, maar daarvoor heeft een gemeentebestuur de middelen niet. Zonder steun van de Vlaamse overheid lukt dit niet. 

Sterrebos in de stad biedt enorme meerwaarde

Het tweede bosdossier speelt zich af aan De Sterre, de campus van de Universiteit Gent in de buurt van het station Gent Sint-Pieters. Hier ligt een waardevol stadsbos van 4.000 vierkante meter. Dat is op zich niet zo groot, maar zeker midden in de stad biedt een bos een enorme meerwaarde. Voor de lokale fauna en flora, maar evengoed om verkoeling te zoeken tijdens hittegolven. Het is een natuurlijke airco voor de stadsbewoners

De Universiteit Gent heeft echter nood aan extra studentenkamers en wou net op deze plek een nieuw studentenhome bouwen. Ook hiertegen werden flink wat bezwaren ingediend, ondersteund door Bond Beter Leefmilieu, BOS+ en Natuurpunt. In eerste instantie kreeg de universiteit de vergunning van de provincie, maar in beroep werd die door minister Demir weer ingetrokken. Met als belangrijkste argument dat er voldoende alternatieve locaties zijn om een studentenhome te bouwen. De universiteit liet al verstaan zich hierbij neer te leggen en geen verdere juridische stappen te ondernemen. 

Gezinswandeling door het Scheutbos

Op zondag 27 maart organiseert Natuurpunt Meetjesland begeleide wandelingen door het Scheutbos, uitzonderlijk ook op paden die anders niet toegankelijk zijn, dit onder begeleiding van een natuurgids. Inschrijven kan op www.NPMeetjesland.be/scheutbos.

Natuurpunt BOS+ Natuurpunt en Partners Meetjesland