Maak kennis met de nieuwe bestuursleden van Bond Beter Leefmilieu

Sinds kort kleuren enkele nieuwe gezichten het bestuursorgaan van Bond Beter Leefmilieu. Wij zijn erg trots en vooral dankbaar dat deze mensen onze werking met hun expertise willen versterken. Tijd om hen beter te leren kennen. Wat drijft hen in hun engagement voor een beter leefmilieu? Welke expertise hebben ze in huis? En wat hopen ze in de toekomst voor de milieubeweging te betekenen? Wij maakten kennis met de nieuwe leden aan de hand van een aantal vragen.  

Vanuit welke hoek kom je ons bestuurorgaan versterken? 

Dries Verhaeghe van Dryade: “Dryade is een organisatie die de kracht van het recht gebruikt om natuur, milieu en klimaat te beschermen. Wij hebben een juridische expertise die gewaardeerd wordt in de milieubeweging.”

Alex Polfliet, onafhankelijk bestuurder: “Als tiener sloot ik me aan bij de milieubeweging. Mijn focus verschoof steeds meer naar het thema energie. Dat leidde 25 jaar geleden tot een carrière als expert in (hernieuwbare) energie. Bond Beter Leefmilieu was en is een belangrijke gesprekspartner, dus ik heb me met volle overgave kandidaat gesteld als bestuurder.”

“Bond Beter Leefmilieu focust op heel relevante thema’s en het maatschappelijk belang is niet te onderschatten. Het is fijn om daar een steentje aan bij te dragen” 

Michiel De Smet, onafhankelijk bestuurder: “Mijn bijdrage aan de milieubeweging speelt zich af op vlak van financiering en circulaire economie. Ik buig me over de rol van financiering in de transitie en het betrekken van de financiële sector. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van groene obligaties, bankable/investable maken van circulaire verdienmodellen, rapportering en transparantie, corporate engagement en transitieplannen. Ook op vlak van circulaire economie ben ik bezig rond het belang van systeemdenken, verandering op sectorniveau, nieuwe businessmodellen zoals inzetten op hergebruik, dematerialisatie enzovoorts. Mijn professionele ervaring kan hierbij helpen!”

Lisa De Visscher, onafhankelijk bestuurder: “Als ingenieur-architect en docent herbestemming van gebouwen aan de architectuurfaculteit van de universiteit van Luik, ligt mijn expertise bij duurzame stedenbouw, ecologisch bouwen, energiezuinig bouwen, reconversie, hergebruik van materialen en circulaire economie. Deze kennis kan ingezet worden bij tal van dossiers.” 

Agnes Wené van Vogelbescherming Vlaanderen: “Bij Vogelbescherming Vlaanderen focussen we op de rechten voor wilde dieren. De expertise die we hiermee de afgelopen eeuw hebben opgebouwd, zetten we graag mee in de dossiers die voorliggen.”

Valerie Del Re van Greenpeace: “Mijn bijdrage aan het bestuursorgaan is gebaseerd op mijn opleiding, politieke kennis en ervaring. Ik heb een goed inzicht in de manier van denken en ratio van politieke partijen en politici. Vanuit mijn huidige functie heb ik een connectie met nieuwe klimaat- en natuurorganisaties (grassroots) en de dynamieken die daar leven. Ook heb ik ervaring rond het opzetten en implementeren van diversiteit- en inclusietrajecten in de NGO-sector, wat vast van pas kan komen.” 

“Zetelen in het bestuursorgaan geeft een mogelijkheid om nog beter af te stemmen en de krachten te bundelen om krachtdadig beleid mee vorm te geven in dit zeer belangrijke decennium.”

Waarom vind je het interessant om bestuurslid te zijn bij BBL?

Dries Verhaeghe: “Bond Beter Leefmilieu telt een groot aantal en diverse leden en is op een groot aantal terreinen actief. Het bestuursorgaan is een soort cockpit voor het natuur- en milieubeleid. Het is heel leerzaam om mee te vliegen.”   

Alex Polfliet: “Ik vind het een hele eer om deel uit te maken van de BBL, een instituut als het gaat over milieu en klimaat.”

Michiel De Smet: “Via het bestuur kan ik mijn ervaring gebruiken om een positieve bijdrage te leveren aan een circulaire economie en duurzame samenleving. Daarnaast helpt me dit om mijn kennis en netwerk verder te verbreden.” 

Lisa De Visscher: “Ik kan op deze manier mijn schouders zetten onder een concreet project dat actief bijdraagt aan de klimaattransitie. Verder vind ik het bijzonder interessant om zo achter de schermen te kunnen kijken van verschillende dossiers binnen de klimaatzaak. Ten slotte ben ik erg onder de indruk van de slagkracht van BBL en wil ik die met mijn expertise sterker maken.”

Agnes Wené: “Bond Beter Leefmilieu heeft een unieke positie waarin alle partners binnen de natuur- en milieusector elkaar vinden. BBL focust op heel relevante thema’s en het maatschappelijk belang is niet te onderschatten. Ik ben blij om daar mijn steentje aan bij te kunnen dragen enerzijds. Anderzijds voedt het me ook, ben ik op de hoogte van de lopende dossiers en is het bestuursorgaan ook een plek waar interessante discussies gevoerd worden.”

Valerie Del Re: “Bond Beter Leefmilieu heeft een breed spectrum van verschillende organisaties onder haar vleugels. Het is interessant om die beter te leren kennen en een breder (en beter) beeld te krijgen van het “groene middenveld” dan ik nu heb vanuit de lens van mijn eigen organisatie Greenpeace. Bovendien geeft dit een mogelijkheid om nog beter af te stemmen en de krachten te bundelen om krachtdadig(er) beleid mee vorm te geven in dit zeer belangrijke decennium.”

Wat hoop je in de toekomst te betekenen voor onze organisatie? 

Dries  Verhaeghe: “Ook BBL trekt af en toe de juridische kaart om haar doelen te bereiken. Met mijn juridische expertise kunnen we die benadering bij BBL versterken.” 

Alex Polfliet: “Graag draag ik met mijn expertise met betrekking tot energie en klimaat bij aan de werking en standpunten van BBL. De klimaatcrisis is de grootste uitdaging waar de mensheid ooit voor heeft gestaan. Ik hoop dat BBL een toonaangevende stem in dit debat blijft en dat ik daarin kan ondersteunen.” 

Michiel De Smet: “Ik hoop het werk en de besluitvorming bij BBL te kunnen versterken. De uitdagingen die ik mee richting wil geven liggen in lijn met mijn expertise, die ik daar hopelijk goed voor kan inzetten.” 

Lisa De Visscher: “De bouwshift, betaalbaar wonen binnen de klimaattransitie en renovatieplicht, duurzame architectuur en stedenbouw: ze liggen me nauw aan het hart. Dit zijn thema's en uitdagingen waar ik met mijn expertise mee richting aan wil geven.”

Agnes Wené: “Ik wil een waardevolle bijdrage leveren aan het netwerk en samen acties ontwikkelen waarbij de verschillende leden elkaar nog beter vinden zodat we onze gemeenschappelijke missie beter en gedreven kunnen waarmaken. Ook moeten we nadenken en tot actie overgaan om meer draagvlak bij burgers te creëren rond onze thema’s. Het is nodig om de vertaalslag maken, ook naar minder voor de hand liggende doelgroepen.”

Valerie Del Re: “Ik hoop een klein steentje bij te dragen aan het laten groeien van de beweging rond klimaat en milieu. Ook wil ik meedenken over strategieën en tactieken om onze boodschappen kracht bij te zetten wanneer politici onze boodschappen niet of minder goed lijken te horen.”