Vlot toegankelijke trage wegen stimuleren mensen om de auto aan de kant te laten staan.

Foto: Trage Wegen

Heusden-Zolder zet trage wegen weer op de kaart

Vlot toegankelijke trage wegen stimuleren mensen om de auto aan de kant te laten staan.

Foto: Trage Wegen

Een veilige route naar school, een handig doorsteekpad naar de winkel of een verrassend mooie wandelroute in je eigen buurt: trage wegen vormen de groene levensaders van een gemeente. Maar doorheen de jaren zijn ze vaak in vergetelheid geraakt, of zelfs compleet verdwenen. In samenwerking met Trage Wegen vzw en met hulp van de dorpsraden blaast Heusden-Zolder die waardevolle wegen nieuw leven in.

“Vlot toegankelijke trage wegen stimuleren mensen om de auto aan de kant te laten staan, ze zijn veilig voor kinderen én ze zorgen voor recreatie in je eigen buurt. Kortom: niets dan voordelen”, zegt Ann Cardinaels, dossierbeheerder leefomgeving in Heusden-Zolder. “Oudere mensen kennen die trage wegen vaak nog, maar voor de jonge gezinnen die hier recent zijn komen wonen, ligt dat anders”, legt ze uit. 

Het waren de dorpsraden die op de proppen kwamen met het idee om de trage wegen op het grondgebied van de gemeente in kaart te brengen. “Een heel monnikenwerk, maar gelukkig konden we rekenen op de hulp van Trage Wegen vzw én een heleboel enthousiaste vrijwilligers”, zegt Ann. 

Snel naar een tragewegenplan

“Voor de kaartstudie bekijken we, behalve de befaamde buurtwegenatlas, ook het actuele wegenregister, stafkaarten en de mondelinge overlevering. Het blijft een hele puzzel, maar omdat we vele lokale kennishouders konden inschakelen, ging het verbazend goed vooruit”, zegt Zowie Vangeel van Trage Wegen vzw.

Na de inventarisaties bundelde Trage Wegen vzw alles in een handig overzicht voor de gemeenteambtenaren onder de vorm van een digitale databank en kaartmateriaal. In een tweede fase vonden verschillende workshops met de dorpsraden plaats, om de prioriteiten te bepalen die het netwerk naar de toekomst toe kunnen versterken. “Sommige wegen vormen cruciale puzzelstukjes om een belangrijke functionele of recreatieve verbinding tot stand te brengen of te herstellen”, legt Zowie uit, “terwijl andere, kleinere knelpunten minder dringend zijn”. Ook de gemeente kon verder na die workshops. “Zo wisten we meteen waar te beginnen met ons tragewegenplan”, vertelt Ann.

Knowhow 

Op het terrein werden al verschillende trage wegen aangepakt. Ook daarin bleek de kennis en ervaring van Trage Wegen vzw onmisbaar. Welk materiaal kies je voor de ondergrond, bijvoorbeeld? Trage Wegen heeft daar veel ervaring mee en kon de gemeente ook helpen met de bouwvergunningen. En ze konden de juiste partners aanreiken om de werken ook daadwerkelijk uit te voeren. En in nood kent men z’n vrienden: Trage Wegen vzw hielp ook bij de opdracht om ter ziele gegane trage wegen weer open te stellen, door in gesprek te gaan met eigenaars. Vaak zijn dat uitdagende gesprekken. “Vanuit hun ervaring konden ze ons een plan van aanpak voorstellen om constructief te zoeken naar oplossingen”, zegt Ann. “Met Trage Wegen aan onze zijde, stonden we sterker in onze schoenen.”

In de afgelopen lockdowns werd het duidelijker dan ooit: recreatie in de eigen buurt is van groot belang voor ons fysiek en mentaal welzijn. In Heusden-Zolder wordt in elk geval hard gewerkt om het aanbod flink uit te breiden. “Binnenkort hopen we ook een promotiecampagne te starten, zodat die trage wegen weer écht op de kaart van iedere inwoner van Heusden-Zolder staan”, besluit Ann Cardinaels. 

Trage Wegen Gemeente voor de Toekomst