Dit maakt deel uit van het project Life4BelgianClimate, dat financiering heeft ontvangen van het LIFE Programme van de Europese Unie.
De inhoud geeft alleen de mening van de makers weer; CINEA is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de gepubliceerde informatie.

 

De tweede week begon met heel wat protest, en een draft-tekst over de 'cover decision', een belangrijk politieke document van de top. - © Tim Sheerman-Chase

 

COP26 buigt zich over belangrijke cover decision

De tweede week begon met heel wat protest, en een draft-tekst over de 'cover decision', een belangrijk politieke document van de top. - © Tim Sheerman-Chase

 

Nu de ministers gearriveerd zijn in Glasgow, gaat alles richting eindfase. Een van de cruciale politieke documenten die nu op tafel ligt, is de  zogeheten ‘cover decision’, een overkoepelend besluit van de top dat naast de specifieke beslissingen over elementen als koolstofmarkten, financiering of governance staat. De eerste aanzet van de tekst, is positief. Hamvraag: wat zal ervan overblijven na de onderhandelingsrondes?

Vanochtend verscheen een eerste uitgewerkt voorstel voor deze tekst, met daarin drie belangrijke elementen. 

Drie vermeldingen die hoopvol stemmen

Ten eerste staat er een duidelijke en urgente verwijzing naar het beperken van de opwarming tot anderhalve graad. De tekst stelt dat de schade van klimaatopwarming bij twee graden opwarming veel ingrijpender zal zijn, en dat dit impliceert dat er snelle, diepe en aangehouden reducties nodig zijn van broeikasgasuitstoot, niet alleen op de lange maar ook op de korte termijn – met bijna een halvering van de mondiale emissies tegen 2030. 

Ten tweede is er een erkenning dat er vandaag al mensen getroffen worden door klimaatverandering: door overstromingen, door droogte, door bosbranden. Er staat ook expliciet dat daar vanuit de internationale gemeenschap een antwoord op moeten komen, en dus ook financiering. Dat was zeker voor de armere landen een belangrijke eis, aangezien zij het sterkst getroffen worden door klimaatrampen terwijl ze zeer weinig hebben bijgedragen aan de klimaatproblematiek, en bovendien niet over de middelen beschikken om deze ontwrichting op een menswaardige manier aan te pakken. 

Het is misschien moeilijk te geloven, maar het is de allereerste keer dat in een tekst van een internationale klimaattop expliciet verwezen wordt naar fossiele energiebronnen.

Daarbij aansluitend wordt er ook duidelijk melding gemaakt van de nood aan bijkomende klimaatfinanciering die de rijke landen moeten voorzien voor de armere landen. De rijke landen bleven hier de voorbije jaren systematisch in gebreke, nu wordt er opgeroepen om deze financieringskloof te dichten met bijkomend geld op tafel, en met bijkomende middelen om armere landen te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatontwrichting. 

Tot slot staat er ook een duidelijke verwijzing naar een uitfasering van steenkool en fossiele subsidies. Het is misschien moeilijk te geloven, maar het is de allereerste keer dat in een tekst van een internationale klimaattop expliciet verwezen wordt naar fossiele energiebronnen.

Blijven pushen

Met de milieubeweging gaan we blijven pushen om de ambities in deze tekst nog verder op te krikken en vooral ook te zorgen dat er een duidelijker beeld komt van hoe die ambities naar de praktijk kunnen worden vertaald. Heel wat cruciale beslissingen worden bovendien niet in deze tekst gemaakt, maar in andere meer specifieke teksten. Toch is deze draft-tekst van het voorzitterschap een belangrijke en grotendeels positieve aanzet. De komende uren wordt hier verder over onderhandeld.

COP26

Meer over COP26