Bond Beter Leefmilieu bestaat 45 jaar

Vandaag viert Bond Beter Leefmilieu (BBL) zijn 45-jarig bestaan met een groot feest in de KVS in Brussel. De organisatie werd in 1971 opgericht als een tweetalig Belgische organisatie (samen met IEW) en is ondertussen geëvolueerd van een Vlaamse milieukoepel naar een echte netwerkorganisatie. BBL verenigt niet alleen lokale natuurclubs, maar werkt ook samen met bredere sociale organisaties, burgerbewegingen en bedrijven. In de toekomst wil BBL nog meer inzetten op partnerships en samenwerkingen om zo de overstap te maken naar een duurzame, hernieuwbare samenleving.

Het begon met een protestmars op Gent

Eind jaren ‘60 laat milieuminnend Vlaanderen voor de eerste keer van zich horen: het chemische bedrijf Progil wil zich in België vestigen, en met een ‘mars op Gent’ is het eerste massaprotest tegen vervuiling een feit. Andere betogingen, studiedagen en acties volgen. Maar de impact op de politieke besluitvorming blijft uit, daarvoor waren de initiatieven te geïsoleerd.

“Met de oprichting van de tweetalige Belgische organisatie Bond Beter Leefmilieu - Inter-Environnement wilden we vooral de politiek beïnvloeden, om zo ook een daadwerkelijk verschil te maken in het Belgische milieubeleid,” zegt Vera Dua, voorzitter van Bond Beter Leefmilieu.

“Nog meer de krachten bundelen voor de duurzame, hernieuwbare samenleving”

Bond Beter Leefmilieu blijft al die jaren inzetten op zijn corebusiness van beleidsbeïnvloeding, maar tegelijkertijd gaat BBL ook actief investeren in zijn groeiend netwerk van aangesloten organisaties: dat zijn er ondertussen meer dan 170. Daar komt nog bij dat BBL ook een projecten- en campagnewerking uitbouwt om zijn voorbeeldfunctie te benadrukken. Dit gaat van het adviseren van intercommunales over grote campagnes die mensen wil aanzetten tot duurzaam en ander gedrag.

“We verenigen niet alleen lokale natuurclubs, maar brengen ook bredere sociale organisaties, burgerbewegingen en bedrijven samen. Klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en ongezonde leefomgeving zijn maatschappelijke uitdagingen die we breed moeten tackelen. We zetten in op innovatie en ondernemerschap en bundelen de krachten met alle relevante spelers om zo de transitie naar een samenleving waar het voor iedereen goed leven is en we niet langer op de natuur, het milieu en onze gezondheid wegen, realiteit te maken,” besluit Vera Dua.