Belgische bedrijvencoalitie vraagt ambitieuze beslissing rond Europees energiebesparingsbeleid

Morgen 28 november vindt een cruciale stemming plaats in het Industrie Comité van het Europees Parlement over het Europees energiebesparingsbeleid tot 2030. Energy Saving Pioneers, een coalitie van meer dan 30 bedrijven actief in België, onderstreept het belang van de stemming. “Energiebesparing is goed voor de economie, de werkgelegenheid en het klimaat. We hopen dat de Europarlementsleden kiezen voor ambitie en niet voor de amendementen van schaduwrapporteur Anneleen Van Bossuyt (N-VA) .” 

De Europese Energie Efficiëntie Richtlijn (EED) biedt een kader voor Europees en Vlaams energiebesparingsbeleid. De Richtlijn geeft aan hoeveel en hoe energie te besparen tegen 2020. Momenteel ligt een herziening van deze richtlijn voor in het Europees Parlement om het energiebesparingsbeleid door te trekken naar 2030. Een cruciale horde in het wetgevend proces is de stemming morgen in het Industrie Comité, dat de toon zet voor de plenaire stemming in het Parlement rond 15 januari.

De stemming belooft spannend te worden. Twee groepen staan qua visie recht tegenover elkaar. Een grote coalitie van fracties (S&D ALDE, GUE-NGL, Greens en EFDD) steunen een ambitieus energiebesparingsbeleid met een bindende doelstelling van 40% tegen 2030. Maar alternatieve amendementen van de Europese Volkspartij (EPP) en Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) dreigen de hele Richtlijn onderuit te halen door een niet bindende doelstelling van 30% naar voren te schuiven en tal van uitzonderingen en achterpoortjes toe te voegen. 

Anneleen Van Bossuyt van N-VA heeft als schaduwrapporteur voor de ECR-fractie de zwakke amendementen onderhandeld. Die afzwakking leidt volgens de Europese Coalitie voor Energiebesparing tot:

  • 15% meer gasimport 
  • 157 miljard lager BNP van EU landen
  • 690.000 minder jobs
  • 12,4% meer CO2 uitstoot door gebouwen
  • 830 euro hogere energierekeningen

“De voorstellen van Van Bossuyt zetten het energiebesparingsbeleid in Europa de facto stop. Op die manier laten we veel kansen liggen”, reageert Benjamin Clarysse, van Energy Savings Pioneers. “Onze Europarlementsleden hebben de keuze tussen het verzekeren van continuïteit en of een duik in onzekerheid. De EPP-ECR voorstellen bieden niet de duidelijkheid die investeerders nodig hebben en zullen de Vlaamse economie en competitiviteit schaden.”

Energy Saving Pioneers vraagt een bindende energiebesparingsdoelstelling van 40% in combinatie met bindende nationale doelstellingen. De verplichting om jaarlijks 1,5% extra energie te besparen moet behouden blijven en de achterpoortjes moeten gesloten worden.

Over Energy Saving Pioneers

Energy Saving Pioneers is een coalitie van voorlopers in energiebesparing, gefaciliteerd door Bond Beter Leefmilieu. Ze informeert beleidsmakers omtrent de socio-economische meerwaarde en klimaatwinsten van energiebesparing. De coalitie ijvert voor een ambitieus Vlaams en Europees energiebesparingsbeleid.

Energiebesparing Energy Saving Pioneers

Meer over Energiebesparing