Bedreigt Oosterweelverbinding kleiputten Terhagen?

Ontbossen om Oosterweel-grondoverschotten te storten? Daar steekt de vzw Red onze Kleiputten een stokje voor. Een twintigtal leden start een petitie op, verzamelt informatie en maakt zo veel mogelijk mensen bewust van de plannen om een stuk waardevolle natuur vol te storten. Dit nieuwe lid van Bond Beter Leefmilieu stelt zich hier voor. 

Wat doet Red onze Kleiputten?

“Verschillende buurtbewoners vonden elkaar in 2017 in hun verzet tegen het ontbossen van ongeveer 55 ha van de kleiputten Terhagen. Met ROK vzw zetten we een stap verder om ons naast de Kleiputten blijvend in te zetten voor ons leefmilieu."

Wie maakt deel uit van de organisatie?

“ROK vzw heeft een kern van een twintigtal leden. We verdeelden ons in werkbanken: nieuwsbrief, actie, bondgenoten, dossiers en natuur. We hebben twee woordvoerders, Leen Schamp en Frank Van Houtte,  die de pers- en andere externe contacten onderhouden.”

Welke verwezenlijking van 2020 maakt jullie trots?

“In het gebied dat we willen beschermen liggen enkele kleiputten. Een daarvan werd vroeger gebruikt als asbeststort. We ijveren er al jaren voor om die put op te vullen zodat de asbestvervuiling gestopt wordt. Maar de andere kleiputten vormen geen gevaar voor de gezondheid. Integendeel, er staat waardevol natuurgebied op dat we absoluut willen verdedigen. Daarom zijn we er trots op dat we zoveel mensen ervan bewust hebben gemaakt dat de ontbossing en opvulling van die kleiputten niet nodig zijn. Het is niet meer vanzelfsprekend voor de initiatiefnemers om hier Oosterweel-grondoverschotten te storten.”

Wat staat er bij jouw organisatie allemaal op de planning voor 2021?

“Dit jaar zullen de initiatiefnemers verschillende omgevingsvergunningen aanvragen. We formuleren onze bezwaren en proberen om zo veel mogelijk mensen te bereiken om die bezwaren in te dienen en onze petitie te tekenen op www.redonzekleiputten.be.”

Naar wie of welke organisatie binnen de milieu- en klimaatbeweging kijk je het meest op en waarom?

“Wij hebben heel veel respect voor alle organisaties die zich inzetten voor de klimaatproblematiek, gaande van Greenpeace tot meer regionale bewegingen. Vooral de jongeren die opkomen voor het klimaat (zoals Youth for Climate) die de politici op hun verantwoordelijkheden blijven wijzen, zorgen voor de nodige mentaliteitswijziging op lange termijn.”

Wil je nog iets meegeven aan onze lezers van Link? 

“De afgelopen jaren merkten we dat samenwerken ontzettend belangrijk is: om sterker te staan, gedachten uit te wisselen, steun te geven  en tegelijk te werken op meerdere vlakken. Vandaar het grote belang van het toetreden tot het netwerk van BBL.”

Red onze kleiputten