Als de lente komt, dan stuur ik jou: lessen uit Amsterdam

Donderdag 8 maart trok een Vlaamse delegatie van Clean Power for Taxis naar Amsterdam. Politici en ambtenaren van de belangrijkste Vlaamse steden en hun taxi-ondernemers waren benieuwd naar de Amsterdamse aanpak en ervaringen rond elektrische taxi’s. In de Nederlandse hoofdstad rijden vandaag al 650 elektrische taxi’s rond, in heel Vlaanderen nog slechts enkele voertuigen. Amsterdam wil tegen 2025 uitstootvrij zijn. Wat kan Vlaanderen leren van hun taxi-aanpak?

Wortel, stok en convenant

Amsterdam heeft duidelijk geformuleerd waar ze naartoe wil: uitstootvrije taxi’s. Dat wil ze realiseren samen met de taxisector. Beide partijen gingen daarover in dialoog en sloten een convenant waarin ze wederzijdse engagementen vastlegden. Investeringen van de stad zorgen ervoor dat de taxisector zichzelf kan vergroenen. Denk aan tijdelijke subsidies voor de koplopers bij de aankoop van een schoon voertuig, investeringen in (snel)laadinfrastructuur (op 100% lokale groene stroom, geproduceerd in de haven van Amsterdam) en privileges voor elektrische taxi’s (exclusieve toegang tot bepaalde taxistandplaatsen, zoals aan het centraal station van Amsterdam, of als stad/klant zelf voorrang geven aan uitstootvrij taxivervoer). De taxi-ondernemingen die niet meedoen, zullen meer druk ervaren door steeds strenger wordende milieuzones voor conventionele taxi’s. Dat is de stok om ook de laatste groep mee te krijgen. Deze aanpak werpt duidelijk haar vruchten af: in twee jaar tijd groeide de vloot elektrische taxi’s van 400 tot 650 voertuigen.

Niet wachten, maar anticiperen

Opvallend: de taxisector in Amsterdam was nooit tegen de ‘verschoning’. Steeds meer klanten vragen namelijk om uitstootvrij vervoerd te worden. Wel wilden de ondernemers graag duidelijkheid. Door tijdig aan te kondigen welke richting je als gemeentebestuur op wil, geef je ondernemers de kans om daar bij hun investeringsbeslissingen rekening mee te houden. Om het marktfalen op vlak van laadinfrastructuur versneld aan te pakken, heeft Amsterdam hier zelf een actieve rol in opgenomen. De stad schrijft aanbestedingen uit voor laadinfrastructuur, waarin de tarieven voor bepaalde tijd vastliggen op een aantrekkelijk niveau, en zwengelt zo de markt aan. Ook op de schone taxistandplaatsen is snellaadinfrastructuur voorzien, exclusief voor de e-taxi’s, wat een verzekerde beschikbaarheid van laden oplevert. De virtuele wachtrij aan het centraal station maakte dat taxi’s aan de laadpaal hun plaats in de wachtrij niet verloren zagen gaan.  

Meten is meer weten

Om de transitie naar elektrische taxi’s goed te sturen, is informatieverstrekking van groot belang. De Hogeschool van Amsterdam werkt hiervoor in vertrouwen samen met de taxisector. Ze verzamelt (geanonimiseerde) gegevens en structureert en analyseert deze om goede beleidsaanbevelingen te kunnen doen. Die gaan over de rendabiliteit van elektrische taxi’s, het gebruik van taxistandplaatsen en laadinfrastructuur, en over de perceptie en ervaringen van taxichauffeurs en -ondernemers in deze transitie. De analyses stellen de stad in staat om bepaalde maatregelen te verstrengen of te versoepelen.

Sectororganisaties ondersteunen de vergroening

De taxisector formuleerde haar eigen doelstellingen over het aantal elektrische taxi’s in haar vloot en informeerde haar leden over elektrisch rijden. Hoeveel kost het? Wat zijn de beschikbare voertuigen en hoe ver rijden die? De sector faciliteerde de aanschaf van een voertuig door te onderhandelen over aantrekkelijke kortingen op de aanschafprijs. Toch is er ook heel wat overtuigingswerk nodig. Grotere taxi-ondernemingen die de overstap maakten, spelen hierin een belangrijke rol en worden ambassadeurs voor elektrisch taxirijden. 

Vlaanderen moet versnelling hoger schakelen

Om op het niveau van Amsterdam te komen, is in Vlaanderen nog een stevige inhaalbeweging nodig. Amsterdam biedt veel inspiratie en vooral goesting om ook in Vlaanderen versneld werk te maken van de elektrificatie van de taxisector. Het doel van Clean Power for Taxis, 10% van de Vlaamse taxivloot elektrisch in 2020, komt zo binnen handbereik. 

Elektrische wagens Clean Power for Taxis

Meer over Elektrische wagens