Afscheid van medeoprichter Michel graaf Didisheim

Met droefheid heeft Bond Beter Leefmilieu vernomen dat Michel graaf Didisheim, een van de oprichters van onze organisatie, overleden is op 6 januari. 

Michel Didisheim (°1930) was in de eerste plaats kabinetschef van Prins Albert, maar hij was ook zeer geëngageerd in milieu- en erfgoedorganisaties. Hij stond in 1971 mee aan de wieg van Inter-Environnement/Bond Beter Leefmilieu, de nationale federatie van verenigingen voor natuur- en milieubescherming, en was er nadien voorzitter van; de federatie is ondertussen gesplitst in de regionale vleugels BBL, IEW, BRAL en IEB. 

Hij was ook medestichter van verschillende vzw’s voor ruimtelijke ordening en ontsluiting van erfgoed. Tevens lag hij aan de grondslag van Koning Boudewijnstichting. Het was Koning Boudewijn zelf die Michel Didisheim vroeg om de stichting op te richten en te leiden. Dit was in 1976, toen Koning Boudewijn 25 jaar op de troon zat. Michel Didisheim noemde de opdracht een “serieuze uitdaging”, maar aanvaardde ze vereerd. Tien jaar lang combineerde hij zijn functie bij de stichting met die van kabinetschef van Prins Albert, tot hij zich in 1986 voltijds ging wijden aan de stichting.

Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en vrienden. We wensen hen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.