Foto Wikipedia

Aan tafel! Van Tokyo tot Gent, iedereen maakt werk van gezond lekker eten

Foto Wikipedia

Op 16 oktober was het Wereldvoedseldag. Deze dag wordt jaarlijks georganiseerd door de Food and Agricultural Organisation van de Verenigde Naties (FAO). Dit jaar ligt de focus op het belang van een voedingsbeleid. Dat is ook logisch, samenwerking tussen beleidsdomeinen en een allesomvattende visie is nodig om werk te maken van een wereld waarin gezond, duurzaam en lekker voedsel voldoende beschikbaar is voor iedereen. 

Onze voedselproductie en consumptie beïnvloedt vele aspecten van het leven. Er zijn mensen die honger lijden, maar door te veel ongezonde voeding hebben zelfs nog meer mensen te kampen met overgewicht. Hoe we dat voedsel produceren legt dan weer een enorm beslag op ons milieu, of het nu gaat over landgebruik, biodiversiteit, klimaat, bodem-, water- of luchtkwaliteit. Met andere woorden: wat we eten heeft een sterke impact op onszelf en op de wereld waar we leven. Om onze planeet leefbaar en iedereen erop gezond te houden, is een duurzaam en gezond voedingssysteem nodig.

Voedingsbeleid

Hoe kunnen we deze uitdagingen aangaan? Met een voedingsbeleid. Hierbij nemen beleidsmakers maatregelen doorheen verschillende domeinen. Je kan voeding niet in één kader vatten. Of het nu gaat om gezondheid, milieu, landbouw, armoedebestrijding, onderwijs, innovatie of aankoopbeleid, voeding is in elk domein een essentiële schakel. 

Steden aan de start

Het idee van een voedingsbeleid groeit stilaan uit van een lokaal gegeven tot een mondiaal thema. Bij steden staat het al langer op de agenda. Gent ging vijf jaar geleden met Gent en Garde aan de slag en won onlangs een prestigieuze internationale prijs. Ondertussen werken ook Brussel, Leuven, Antwerpen en Brugge aan een voedingsbeleid. Internationaal zien we hetzelfde: veertien wereldsteden, van Barcelona over Los Angeles tot Tokyo, engageren zich ervoor om tegen 2030 van gezonde, lekkere en duurzame voeding de vanzelfsprekende keuze te maken voor hun inwoners. 

Race naar de top

Ook op hogere beleidsniveaus schuiven ze intussen aan de keukentafel. In Europa vormt het uitwerken van een voedingsbeleid een van de fundamenten van de Green Deal Europa, waar vicecommissievoorzitter Frans Timmermans verantwoordelijk voor is. Deze ‘Farm to Fork’-strategie krijgt in de volgende jaren vorm. 

Ook het Vlaamse regeerakkoord trekt de voedingskaart. Onze nieuwe regering heeft de ambitie om een geïntegreerd voedingsbeleid uit te werken. Minister Crevits krijgt deze interessante taak vanuit de portefeuille landbouw. Intensief overleg met de overige beleidsdomeinen zal nodig zijn om tot een breed gedragen strategie te komen. Zo kan ook Vlaanderen aansluiten bij deze smakelijke trend richting betere voeding.

Plantaardige voeding Landbouw

Meer over Plantaardige voeding, Landbouw