10 jaar droogkuis opkuisen

In chemische wasserijen worden veel gechloreerde solventen (PER) gebruikt. Als die in de bodem terecht komen, zorgt dat voor ernstige vervuiling. Sanering is technisch ingewikkeld en kost handenvol geld. Daarom werd in 2007 VLABOTEX opgericht: het Vlaams bodemsaneringsfonds voor de textielsector. Ondertussen werden al tientallen saneringsprojecten opgestart. Vervuilde gronden worden omgetoverd tot nieuwe woonprojecten in de stad- of dorpskern. Toch is er nog werk aan de winkel: in Vlaanderen liggen nog 85.000 risicogronden met bodemvervuiling.

Bodemsaneringsfonds

Zowat elke gemeente in Vlaanderen heeft zijn droogkuis, waar we onze kostuums en gordijnen laten schoonmaken. Vroeger werd slordig omgesprongen met de chemische stoffen die daarvoor nodig zijn, waardoor de bodem onder heel wat stomerijen zwaar vervuild raakte. Het saneren van die bodem vraagt veel tijd en kost veel geld. Resultaat: als het bedrijf stopt, ontstaan stadskankers, vaak midden in het centrum. Niemand durft initiatief te nemen en de grond ligt er jarenlang verwaarloosd bij. Daarom werd tien jaar geleden VLABOTEX opgericht: een fonds voor de sanering van droogkuisbedrijven.

Dat fonds zorgt voor organisatorische en financiële steun bij saneringen. Het wordt voor de helft betaald door droogkuisbedrijven en voor de helft door de overheid. Zo worden de kosten gesolidariseerd over heel de sector en draait een bedrijf niet alleen op voor de kosten.

Het fonds heeft gezorgd voor een versnelling van de sanering en herontwikkeling van voormalige droogkuissites. Een 200-tal bedrijven zijn aangesloten bij het fonds. Er werden al meer dan 100 bodemonderzoeken uitgevoerd en een 55-tal bodemsaneringsprojecten opgestart. Heel wat locaties hebben nu een nieuwe bestemming: appartementen, woningen, horecazaken of kantoorruimte.

Sanering 85.000 risicogronden laat op zich wachten

Het model van een bodemsaneringsfonds, waarbij het bedrijfsleven en de overheid samen investeren in sanering en herontwikkeling, werkt. Dat blijkt ook uit de resultaten van het bodemsaneringsfonds voor tankstations. Daarmee werden op tien jaar tijd honderden bodems onder voormalige tankstations gesaneerd. Het oprichten van dergelijke fondsen verdient dan ook navolging in andere sectoren, zoals bv. garagebedrijven. Volgens schattingen liggen er in Vlaanderen nog 85.000 risicogronden met bodemvervuiling. Er is dus nog werk aan de winkel. Met nieuwe bodemsaneringsfondsen kan een tandje hoger geschakeld worden voor de sanering daarvan.

Waterkwaliteit

Meer over Waterkwaliteit