Fair ICT Flanders

Verduurzaam je ICT

Fair ICT Flanders is een project van CATAPA, Ondernemers voor Ondernemers en Bond Beter Leefmilieu. Samen willen we het aankoop- en verwerkingsbeleid van de ICT-sector in Vlaanderen verduurzamen.

De ICT-sector kampt met heel wat duurzame uitdagingen. Want achter innovatieve technologie schuilen problematische toeleveringsketens en productieprocessen. In de ketens doen zich heel wat mensenrechtenschendingen voor, zowel bij de ontginning van de metalen die nodig zijn voor hardware als bij de assemblage van componenten en toestellen in fabrieken. Ook op milieuvlak is de tol zwaar. Mijnbouw brengt onomkeerbare schade toe aan ecosystemen en veel fabrieken draaien op vervuilende fossiele brandstoffen en gebruiken gevaarlijke chemische producten. Bovendien wordt ICT-hardware zo ontworpen dat producten snel defect raken en nauwelijks repareerbaar zijn, waardoor jaarlijks enorme hoeveelheden e-waste gecreƫerd worden.

Grote consumenten zijn hefboom naar duurzaamheid

Om deze problematiek aan te pakken, richt Fair ICT Flanders zich op Vlaamse bedrijven, lokale overheden, hoger onderwijs en universiteiten. Want als deze grote consumenten van ICT-producten hun aankoop- en verwerkingsbeleid verduurzamen, oefenen zij een belangrijke invloed uit op ICT-bedrijven om ook hun productieketen op een structurele wijze te verduurzamen.

 

 

Een project van Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met
Met de steun van