Vlaamse energievisie: goede intenties maar harde keuzes blijven uit

De milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en WWF verwelkomen de energievisie van de Vlaamse regering die vandaag werd voorgesteld. Sara Van Dyck van BBL: “De energievisie hamert op het belang van veel meer energiebesparing en hernieuwbare energie, om tegen 2050 de uitstoot met 80 tot 95% terug te dringen. Maar, the proof of the pudding is in the eating. De Vlaamse regering moet nu tonen dat het haar menens is en de juiste keuzes maken voor een klimaatgericht energiebeleid.”

De energievisie bulkt van de goede intenties, maar harde keuzes blijven uit. Zo bevestigt de Vlaamse regering volop de kaart te willen trekken van zon, wind en groene warmte, maar komt ze pas tegen eind dit jaar met concrete doelstellingen voor 2030. Jan Vande Putte van Greenpeace stelt: “Dit is het moment waarop Vlaanderen de daad bij het woord moet voegen, door becijferde doelstellingen vast te leggen voor zowel hernieuwbare energie en energie-efficiëntie, zoals de milieuorganisaties hebben voorgesteld in hun energiescenario “Our Energy Future” (1).

Ook het voornemen om te werken aan een alternatieve energiefinanciering, bijvoorbeeld via een bijdrage op aardgas of stookolie, draagt de goedkeuring van de milieubeweging weg. Sara Van Dyck: “Door niet langer alles via de elektriciteitsfactuur te financieren, worden alternatieven als een warmtepomp veel interessanter, en wordt energie besparen beloond. Het draagvlak voor het doorrekenen van investeringen via een heffing op vervuiling groeit zienderogen, ook de recente klimaatresolutie van het Vlaams Parlement stelt dit voorop. Tijd dus voor de regering om de koe bij de horens te vatten en in overleg met het federale niveau en de andere gewesten werk te maken van een alternatieve energiefinanciering.”

De energievisie moet richting geven aan de bijdrage van Vlaanderen aan het Belgisch energie- en klimaatplan dat eind dit jaar moet worden ingediend bij de Europese Commissie. Olivier Beys van WWF besluit: “De visie vormt een eerste goede stap, maar moet nu leiden tot concrete acties. Een extra versnelling voor wind, zon en groene warmte moet er niet alleen voor zorgen dat we de doelstellingen voor 2020 halen, maar ons ook op weg zetten naar een veel hoger aandeel hernieuwbare energie tegen 2030. Daarnaast moet Vlaanderen nog meer de kaart  trekken van energiebesparing. De beslissing van vandaag om de energielening terug te schroeven is in die zin een slecht signaal. Ook moet Vlaanderen op federaal niveau duidelijk maken dat kernenergie geen deel meer kan uitmaken van een toekomstgerichte energiemix.”

(1) De milieubeweging wil verder haar schouders zetten onder een energiepact dat afscheid neemt van het fossiele tijdperk en resoluut de kaart trekt van hernieuwbare energie. Hiertoe lanceerde ze recent de website www.ourenergyfuture.be, die tientallen rapporten en studies over de kernuitstap en de omschakeling naar een 100% hernieuwbaar elektriciteitssysteem groepeert.

Energiebesparing Windenergie Zonne-energie Greenpeace WWF

Meer over Energiebesparing, Windenergie, Zonne-energie