Foto Gustavo Quepon

Vlaams energie- en klimaatplan moet lat hoger leggen

Foto Gustavo Quepon

De Vlaamse Regering legt momenteel de laatste hand aan het energie- en klimaatplan, dat ook de ambitieniveaus voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie tegen 2030 moet vastleggen. Volgens Bond Beter Leefmilieu (BBL) moet Vlaanderen haar plan in lijn brengen met de Europese ambities, die recent zijn opgekrikt. Zoniet dreigt een zware rekening.

Meer ambitie nodig

Ondanks het verzet van België, verhoogde Europa de afgelopen dagen haar doelstellingen voor hernieuwbare energie en energiebesparing. Die hogere doelstellingen komen er omdat hernieuwbare energie en energiebesparing steeds goedkoper worden en Europa haar beleid beter in lijn wil brengen met het klimaatakkoord van Parijs. Tegen eind dit jaar moet België zijn eigen klimaat- en energieplan voor 2030 overmaken aan Europa. De opmaak van het Vlaamse luik van dat plan is volop aan de gang en moet tegen begin juli afgerond zijn. BBL vraagt meer ambitie van de Vlaamse Regering, zodat ze de verhoogde Europese doelstellingen mee kan waarmaken.

Miljoenenrekening dreigt bij lakse doelstellingen

“De Vlaamse Regering moet rekening houden met de herziene Europese doelstellingen. We vragen om van bij het begin voldoende ambitie te voorzien in de uitbouw van hernieuwbare energie en energiebesparing. Ook het klimaatplan moet maatregelen bevatten om de emissies in gebouwen, transport en landbouw (non-ETS) met meer dan 35% terug te brengen. Als het klimaatplan niet voldoende doeltreffende maatregelen bevat, zal Vlaanderen tussen 2020 en 2030 voor miljoenen euro’s emissierechten moeten aankopen van Europese lidstaten die wel genoeg doen”, reageert Mathias Bienstman, beleidscoördinator van BBL.

Beloon voorlopers, laat vervuilers betalen

Ook de kosten van de gevolgen van de klimaatverandering nemen almaar toe. Zo moeten overheden, bedrijven en gezinnen steeds meer investeren in de gevolgen van overstromingen. Maar vooralsnog worden die kosten nauwelijks doorgerekend aan de vervuilers die de klimaatverandering veroorzaken. Integendeel: fossiele brandstoffen zijn in vergelijking met hernieuwbare elektriciteit goedkoop. Momenteel financiert de Vlaamse overheid de energietransitie voornamelijk via de elektriciteitsrekening van de gezinnen. BBL pleit ervoor om de voorlopers, die bijvoorbeeld kiezen voor een warmtepomp, elektrisch vervoer of duurzame voeding, niet langer te benadelen.

“Hernieuwbare elektriciteit, duurzaam transport of gezonde voeding moet betaalbaar en toegankelijk zijn voor iedereen. Dat kan door de transitie niet langer te financieren via de elektriciteitsfactuur maar wel via bijvoorbeeld een slimme kilometerheffing met milieucriteria en een CO2-taks voor stookolie en aardgas. Vlaanderen kan ook de inkomsten uit de Europese emissiehandel, die zullen oplopen tot meer dan 100 miljoen euro per jaar, beter besteden. Nu subsidieert ze er onder andere het elektriciteitsverbruik van de industrie mee, ook van bedrijven zoals ExxonMobil die aan de wieg staan van het klimaatprobleem. Dat geld mag niet langer naar de vervuilers gaan, maar naar ondernemingen en gezinnen die investeren in klimaatoplossingen”, concludeert Mathias Bienstman van BBL.

Meer informatie

Bond Beter Leefmilieu formuleerde aanbevelingen voor het klimaat- en energieplan. Die vind je hieronder in pdf:

Windenergie Zonne-energie

Meer over Windenergie, Zonne-energie