Foto Gustavo Quepon

Scherpere Europese doelstellingen voor hernieuwbare energie? Dan stompt Vlaanderen die af

Foto Gustavo Quepon

Diep in de nacht van 13 op 14 juni kwamen de Europese onderhandelaars tot een akkoord over het optrekken van de ambities voor het aandeel hernieuwbare energie tegen 2030. Waar voordien de ambitie bleef steken op 27%, zal nu de lat opgetrokken worden tot 32%. Een goede zaak, al mocht de lat gerust nóg hoger liggen. Maar dat was buiten sommige landen gerekend, waaronder België.

Domper op de feestvreugde

Als je weet dat we in 2020 20% van onze energie uit hernieuwbare bronnen zoals zon, wind en (hopelijk duurzame) biomassa moeten halen, dan is de afgesproken verhoging van 27% naar 32% tegen 2030  significant. We verwelkomen deze ambitieverhoging. Maar er is nog geen reden tot feesten, want ook deze aangescherpte doelstelling is niet genoeg om de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs te halen. De lat moet bij de volgende onderhandelingen nog hoger. Gelukkig is de doelstelling geen bovengrens. Elk land dat wil, kan al werk maken van een versnelde uitbouw van hernieuwbare energie.

Vlaanderen toont geen ambitie

Onder andere Frankrijk, Nederland, Zweden en Spanje wilden verder gaan. Maar ze werden tegengehouden door Polen, Tsjechië, Hongarije en… België. Het was meer bepaald Vlaanderen en nog concreter de N-VA die ambitieuzere doelstellingen trachtte tegen te houden.  

N-VA steekt stokken in de wielen

Op Twitter reageerde Andries Gryffroy, de energiespecialist van de N-VA, dat “het makkelijk is om vanalles te beloven en het achteraf niet waar te maken.” Dat is natuurlijk een ‘self fulfilling prophecy’ van jewelste. Al jaren roept de N-VA dat ze niet gelooft in een forse groei van hernieuwbare energie. Dat is bijzonder jammer: het gaat hier om de ambitie die 500 miljoen Europeanen kunnen waar maken. In heel wat Europese landen is de uitbouw van hernieuwbare energie nog maar net gestart en is er een gigantisch en kostenefficiënt potentieel om te versnellen. Zo kunnen de broeikasgasemissies dalen, en kan Europa bijdragen aan een globale inspanning om de klimaatrisico’s te verminderen. Klimaatrisico’s die ook Vlaanderen treffen.

Windenergie Klimaatbeleid Zonne-energie

Meer over Windenergie, Klimaatbeleid, Zonne-energie